Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694939P Äänne- ja muoto-oppi, 5 op 
Tunniste 694939P  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Äänne- ja muoto-oppi  Lyhenne Äänne- ja muoto 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine1104 Suomen kieli 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Katja Västi 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

1. lukuvuosi, 3. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa selittää suomen kielen vokaali- ja konsonanttivaihtelut sekä keskeiset äänteenmuutokset ja osaa esitellä niiden historiaa. Hän osaa luokitella taivutus- ja johtomorfologian kategoriat ja esitellä morfologian historiaa.

 
Sisältö 

suomen kielen äänne- ja muotorakenteen nykytila ja historia

 
Järjestämistapa 

lähiopetus tai kirjatentti

 
Toteutustavat 

luennot (30 tuntia), harjoitukset (20 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (85 tuntia) tai vaihtoehtoisesti itsenäistä opiskelua (135 tuntia)

 
Kohderyhmä 

suomen kielen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Suomen kielen rakenne sekä Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

verkkomateriaali ja kurssilla erikseen sovittava kirjallisuus

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

yliopistonlehtori Katja Västi

 
Työelämäyhteistyö 

ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Äänne- ja muoto-oppi  Opintojakso  Katja Västi  10.01.22 -15.03.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa