Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694938P Kielen kehitys ja vaihtelu, 5 op 
Tunniste 694938P  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Kielen kehitys ja vaihtelu  Lyhenne Kielen kehitys 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine1104 Suomen kieli 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Niina Kunnas 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

1. vuosi, 1. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee suomen aseman uralilaisessa kielikunnassa, suomen alueellisen variaation pääpiirteet sekä kirjasuomen kehityksen päälinjat.

 
Sisältö 

Uralilaiset kielet, kielihistorian perusteet, suomalaisen dialektologian perusteet, kirjakielen kehityksen pääpiirteet.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus, verkkomateriaali ja kirjallisuus.

 
Toteutustavat 

Luennot (26 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (109 tuntia).

 
Kohderyhmä 

Suomen kielen opiskelijat.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Samaan aikaan on suoritettava Suomen kielen rakenne ja Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi.

 
Oppimateriaali 

Luennot, verkkomateriaali sekä lisäksi Laakso (1999): Karhunkieli (SKS) ja Häkkinen (1994): Agricolasta nykykieleen (WSOY), sivut 5–185 ja 407–519. Kirjatenttinä suorittaville em. kirjallisuuden lisäksi Lehikoinen 1994: Suomea ennen ja nyt (Finn Lectura), sivut 90–161.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentti

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

professori Harri Mantila

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Suomea vieraana kielenä opiskeleville on oma tentti.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kielen kehitys ja vaihtelu  Opintojakso  Niina Kunnas  16.03.21 -27.04.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kielen kehitys ja vaihtelu  Tentti  Niina Kunnas  21.08.20