Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
700124P Uusin aika, 5 op 
Tunniste 700124P  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Uusin aika  Lyhenne Uusin aika 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine1138 Historia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Oinas-Kukkonen, Henry Tapio 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi ja/tai englanti

 
Ajoitus 

1. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä, kuvata ja selittää uuden ja uusimman ajan merkittävimmät tapahtumakokonaisuudet ja vaiheet. Hän kykenee perustellusti yhdistämään ja vertailemaan tapahtumia toisiinsa ja näkemään Suomen historian käänteet osana maailmanhistoriallista kokonaisuutta

 
Sisältö 

Opintojaksolla perehdytään keskeisiin historian linjoihin Ranskan vallankumouksesta nykyaikaan

 
Järjestämistapa 

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Luentosarja ja/tai omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen

 
Kohderyhmä 

Historian perusopintojen alkuvaiheen opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muista samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

World Civilizations: The Global Experience, Volume 2: 1450 to the Present, Seventh Edition (2015), Part V & VI sekä Jouko Vahtola: Suomen historia jääkaudesta Euroopan unioniin (2017), luvut Nousun aika (1721–1860), Uusi aika (1860–1944) ja Uusin aika (1944–2002).

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luentokuulustelu ja kirjatentti tai pelkkä kirjatentti yleisenä tenttinä.

Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/historia/node/54642

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen

 
Lisätiedot 

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti molemmista tentittävistä kirjoista tehtyyn kysymykseen.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Uusin aika  Opintojakso  Oinas-Kukkonen, Henry Tapio  08.11.21 -24.11.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa