Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
700123P Korkeakulttuureista varhaismoderniin aikaan, 5 op 
Tunniste 700123P  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Korkeakulttuureista varhaismoderniin aikaan  Lyhenne Korkeakulttuure 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine1138 Historia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Matti Enbuske 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi ja/tai englanti

 
Ajoitus 

1. vuosi syyslukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan ja vertailemaan eri kulttuuripiirien poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia piirteitä, osaa hahmottaa esimodernin aikakauden suuria kehityslinjoja ja kykenee näkemään Suomen kiinnittymisen Euroopan läntiseen kulttuuripiiriin.

 
Sisältö 

Opintojaksolla perehdytään keskeisiin historian linjoihin korkeakulttuureista aina Ranskan vallankumoukseen saakka. Suomen historia esitetään osana läntisen Euroopan kehitystä.

 
Järjestämistapa 

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Luentosarja ja itsenäistä perehtymistä kurssin yhteydessä ilmoitettavaan kirjallisuuteen tai toissijaisesti kirjatentti.

 
Kohderyhmä 

Historian perusopintojen alkuvaiheen opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muista samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Opiskelija voi valita yhden seuraavista kirjapaketeista:

 

1.       Antiikin tutkimus (tentitään valinnan  mukaan kaksi alla mainituista kolmesta kirjasta)

Simon Price & Peter Thoneman, The Birth of Classical Europe: A History from Troy to Augustine (2011), s. 11–334.

Andrew Erskine (ed.), A Companion to Ancient History (2009), luvut 2–4, 6–16, 27–36, 43–45.

Lukas de Blois, An introduction to the ancient world, London : Routledge, 1997.

 

2.    Keskiajan tutkimus (tentitään molemmat teokset)

Jacques Le Goff, Medieval Civilization 400–1500 (1988 tai uudempi).

Kari Tarkiainen, Ruotsin Itämaa: Esihistoriasta Kustaa Vaasaan (2010).

 

3.    Uuden ajan tutkimus (tentitään molemmat teokset)

Merry E. Wiesner-Hanks, Early Modern Europe, 1450–1789, 2nd edition (2013).

Nils Erik Villstrand, Valtakunnanosa: suurvalta ja valtakunnan hajoaminen 1560–1812 (2012).

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luentokuulustelu ja/tai kirjatentti yleisenä tenttinä tai examin henkilökohtaisena tenttinä.

Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/historia/node/54642

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Matti Enbuske

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti jokaisesta tentittävästä kirjasta tehtyyn kysymykseen.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Korkeakulttuureista uuteen aikaan  Opintojakso  Matti Enbuske  08.09.20 -15.10.20

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Korkeakulttuureista varhaismoderniin aikaan, kirjatentti  Yleinen tentti  Matti Enbuske 
21.08.20pe 12.00-15.00