Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
031075P Matematiikan peruskurssi II, 5 op 
Tunniste 031075P  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Matematiikan peruskurssi II  Lyhenne Matematiikan pe 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine4338 Teknillinen matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Sovellettu ja laskennallinen matematiikka 

Opettajat
Nimi
Pauliina Uusitalo 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi. Opintojakson voi suorittaa englanniksi välikokeilla tai loppukokeella.

 
Ajoitus 

Kevätlukukausi periodi 3

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tutkimaan reaalitermisten sarjojen ja potenssisarjojen suppenemista, osaa selittää potenssisarjojen käytön esimerkiksi raja-arvojen laskemisessa, kykenee ratkaisemaan usean muuttujan reaali- ja vektoriarvoisten funktioiden differentiaali- ja integraalilaskentaan liittyviä ongelmia.

 
Sisältö 

Lukujonot, sarjat, potenssisarjat, Fourier-sarjat. Usean muuttujan reaali- ja vektoriarvoisten funktioiden differentiaali- ja integraalilaskentaa.

 
Järjestämistapa 

Etäopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus 28 h / Pienryhmäopetus 22 h / Itsenäinen opiskelu 85 h.

 
Kohderyhmä 

-

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina suositellaan, että kurssi 031010P Matematiikan peruskurssi I on suoritettu.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Kreyszig, E: Advanced Engineering Mathematics; Grossman S.I.: Multivariable Calculus, Linear Algebra, and Differential Equations; Adams, R.A.: A Complete Course Calculus.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Välikokeet tai loppukoe. Kokeet ovat etätenttejä. Mahdollisuus suorittaa tentit myös yliopistolla.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu

 
Vastuuhenkilö 

Pauliina Uusitalo

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Matematiikan peruskurssi II, kesä-/verkkokurssi  Opintojakso  Pauliina Uusitalo  28.06.21 -21.08.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut OJ k2022, Matematiikan peruskurssi II  Opintojakso  Pauliina Uusitalo  10.01.22 -03.03.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Calculus II (in English)  Opintojakso    10.01.22 -03.03.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Matematiikan peruskurssi II  Tentti  Pauliina Uusitalo 
21.08.21la 09.00-12.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut OJ k2022, Matematiikan peruskurssi II tentti  Tentti  Pauliina Uusitalo  31.03.22