Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ay905042Y Japanin kielen alkeiskurssi 1 (AVOIN YO), 5 op 
Tunniste ay905042Y  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Japanin kielen alkeiskurssi 1 (AVOIN YO)  Lyhenne Japanin kielen 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8009 Kieliopinnot, japani 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Taitotaso 

Vastaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A1.

 
Asema 

Kurssin voi sisällyttää OyKKK:n Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot -kielisivuaineeseen. Voit myös sisällyttää kurssin KIE­KUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavaan Hutkin sivuaineeseen Japani-opintoihin.

 
Lähtötasovaatimus 

Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja.

 
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

japani / suomi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla ja idiomeilla. Opiskelija osaa esitellä itsestään ja perhettään sekä kertoa päivän ja viikon tapahtumista käyttäen aihepiireihin liittyvää suppeaa sanastoa. Opiskelija tuntee perusasioita japanilaisesta etiketistä ja tapakulttuurista.

 
Sisältö 

Kurssilla opiskellaan käyttämään japanin alkeistason peruskielioppia ja perussanastoa erilaisissa käytännön tilanteissa. Harjoituksiin kuuluu mm. pari-/ryhmäkeskustelu, omien lauseiden kirjoittaminen, kuuntelu, tekstinymmärtäminen ja kirjallinen tehtävä. 

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Opetusta on 4 tuntia eli kak­si kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

Avoimen yliopiston opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

905047Y Japanin tavu-kirjaimien kurssi

 
Oppimateriaali 

Oppikirja: T. Karppinen: Japanin kielen alkeet 1, Finn Lectura 2014. Lisäksi opiskelija saa oheismateriaalin opettajalta.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Sään­nöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti.

 Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1 - 5 / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Takako Karppinen

 
Lisätiedot 

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu

PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs)
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075
Faksi: (08) 370 180
Sähköposti: kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.
 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa