Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ay901018Y Ruotsin valmentava kurssi (AVOIN YO), 2 op 
Tunniste ay901018Y  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Ruotsin valmentava kurssi (AVOIN YO)  Lyhenne Ruotsin valment 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8002 Kieliopinnot, ruotsi 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

 

Ruotsin valmentava kurssi. Ei korvaa tutkinto-ohjelmaan kuuluvaa toisen kotimaisen kielen kurssia tai sen osia.

Jos et ole suorittanut mitään lukion B-ruotsin oppimäärästä tai sinulla ei ole vastaavia tietoja, kts lisäohjeet Lähtötaso.

 
Lähtötasovaatimus 

Kts. kohderyhmä

 

 
Laajuus 

2 op

 
Opetuskieli 

Ruotsi ja suomi

 
Osaamistavoitteet 

Ks. sisältö

 
Sisältö 

Kurssilla kerrataan ruotsin kielen kielioppia ja pyritään erilaisten suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla parantamaan keskeisten rakenteiden hallintaa ja kykyä ymmärtää puhetta sekä kartuttamaan sanastoa.

 
Järjestämistapa 

lähiopetus

 
Toteutustavat 

Lähiopetusta sekä itsenäistä työskentelyä

 

 
Kohderyhmä 

Avoimen yliopiston opiskelijat

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6, ja eivät ole kirjoittaneet ruotsin ylioppilaskoetta tai ovat suorittaneet vain osan lukion pakollisista ruotsin kursseista (esim. IB-lukiolaiset).

 
Esitietovaatimukset 

Ks. Asema

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kertauskurssi toisen kotimaisen kielen varsinaista kurssia ennen, mikäli ruotsin lähtötaso on heikko  Lähtötaso.

Sinun tulee esittää kopio hyväksytystä suorituksesta varsinaisen ruotsin kurssin opettajalle, kun aloitat tutkinto-ohjelmaasi kuuluvan varsinaisen toisen kotimaisen kielen kurssin.

 
Oppimateriaali 

Sovitaan kurssilla.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja loppukoe.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

 Hanna-Leena Ainonen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu

PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs)
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075
Faksi: (08) 370 180
Sähköposti: kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa