Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ay904067Y Venäjän alkeiskurssi 2 (AVOIN YO), 5 op 
Tunniste ay904067Y  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Venäjän alkeiskurssi 2 (AVOIN YO)  Lyhenne VenäjäAlkKur 2 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8004 Kieliopinnot, venäjä 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.

 
Lähtötasovaatimus 

Venäjän alkeiskurssin osa 1 tai vastaavat tiedot.

 
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Venäjä ja suomi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija selviytyy henkilökohtaisen kanssakäymisen ja arkielämän sekä asioinnin yksinkertaisissa tilanteissa.

 
Sisältö 

Ostosten tekeminen, vaatteet ja värit, turismitilanteita, asunnon ja ympäristön esitteleminen, kuulumiset, puhelinkeskustelut, vierailu, matkasuunnitelmista kertominen, työelämä, opiskelu, tapaamisesta sopiminen, sää.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetusta

 
Toteutustavat 

Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä ja verkko-osioita. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivisesta osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä osatenttien hyväksytysti suorittamista. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti suorittamista. Kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat siirtyä seuraavalla lukukaudella Venäjän jatkokurssi 1:lle.

 
Kohderyhmä 

Avoimen yliopiston opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Venäjän alkeiskurssin osa 1 tai vastaavat tiedot.

 
Oppimateriaali 

Ilmoitetaan kurssin alussa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely sekä sovittujen tehtävien ja kurssiin liittyvien kokeiden tekeminen.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1 - 5 / hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Ari Hepo-aho

 
Lisätiedot 
 
 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa