Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ay904017Y Ranskan alkeiskurssi II (AVOIN YO), 5 op 
Tunniste ay904017Y  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Ranskan alkeiskurssi II (AVOIN YO)  Lyhenne RanskaAlkKur II 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8008 Kieliopinnot, ranska 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A1 / A2

 
Lähtötasovaatimus 

hyvin suoritettu alkeiskurssi, osa 1 (Débutants 1, Y904016), tai vastaavat tiedot (esim.korkeintaan 1 vuosi koulussa).

 
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi / ranska / englanti

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin käytyään

  • opiskelija osaa kertoa omasta elinympäristöstä tarkemmin.
  • Opiskelija osaa kertoa menneistä tapahtumista.
  • Opiskelija osaa toimia jokapäiväisissä asiointitilanteissa ja keskustella lyhyesti.
  • Opiskelija ymmärtää yksittäisiä kohtia normaalitempoisesta puheesta, kun aihe on tuttu.
  • Opiskelija tuntee perusasioita ranskankielisistä maista ja osaa sopia arkisista asioista.
 
Sisältö 

Aihepiirejä ovat esim. tien neuvominen, asuminen, ruokaostoksilla käyminen, päivän suunnitelmista keskusteleminen, päivän tapahtumien kuvaileminen (myös menneessä ajassa). Rakenteista tulevat esille mm. adjektiiviset demonstratiivi- ja possessiivipronominit, partitiivi, refleksiiviverbit, -er, -ir, -re -verbit sekä tavallisimmat epäsäännölliset verbit (preesens, perfekti).

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen).

 
Kohderyhmä 

Avoimen yliopiston opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Hyvin suoritettu ranskan alkeiskurssi, osa 1 tai vastaavat tiedot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi on jatkoa 904016Y ranskan alkeiskurssi 1:lle (Débutants 1).

 
Oppimateriaali 

Oppikirja ja tehtäväkirja ( Méthode et cahier d´exercice "Edito 1, niv. A1", Éditions Didier (Unités 5,6,7,8).

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskenteleminen sekä sovittujen tehtävien ja kurssiin liittyvien kokeiden tekeminen.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5. Halutessaan opiskelija voi saada opintorekisteriin arvosanan "hyväksytty".

 
Vastuuhenkilö 

Cécile Rousselet-Karinen cecile.rousselet-karinen@oulu.fi

 
Lisätiedot 

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Talonpojankatu 2 B (1. krs), 67100 Kokkola
Puh. 040-680 2559
kpkesayliopisto@kpkesayliopisto
https://www.kpkesayliopisto.fi/avoin-yliopisto/

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa