Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ay904016Y Ranskan alkeiskurssi I (AVOIN YO), 5 op 
Tunniste ay904016Y  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Ranskan alkeiskurssi I (AVOIN YO)  Lyhenne RanskanAlkKur I 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8008 Kieliopinnot, ranska 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1

 
Lähtötasovaatimus 

Ei vaadita edeltäviä opintoja.
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin ranskaa lukeneet. Jos sinulla on aikaisempia hajanaisia opintoja (es. 1-2 kurssia lukiossa) tai jopa enemmän, ota sopivan ryhmän/tason löytämiseksi yhteys opettajaan Cecile.Rousselet-Karinen@oulu.fi

 
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi / ranska / englanti

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin käytyään

  • opiskelija osaa kertoa itsestään ja viestiä yksinkertaisesti jokapäiväisissä tilanteissa.
  • Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia kysymyksiä ja antaa lyhyitä vastauksia.
  • Opiskelija osa tervehtiä ja käyttää yleisimpiä kohteliaisuusfraaseja.
  • Opiskelija osaa pyytää toistamaan ja hidastamaan puhetta.
  • Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta jokapäiväisistä asiosta tutuissa ja ennakoitavissa arkitilanteissa.
  • Opiskelija osaa ääntää ymmärrettävästi.
 
Sisältö 

Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset ranskan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Aihepiirien valinnassa on otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat esim. itsestä kertominen, omat mielenkiinnon kohteet ja harrastukset, päivän suunnitelmista keskusteleminen, ehdottaminen, suostuminen ja kieltäytyminen. Rakenteista tulevat esiin. mm. tavallisimmat preesensin ja lähifutuurin verbimuodot, substantiivin suku ja luku, epämäärainen ja määräinen artikkeli, kielteiset ja myönteiset lauseet, kysymyslauseet.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja  itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen).

 

 
Kohderyhmä 

Avoimen yliopiston opiskelijat

 
Oppimateriaali 

Oppikirja ja tehtäväkirja ( Méthode et cahier d´exercice ) "Edito 1, niv. A1", Editions Didier (Unités 1,2,3,4).

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5. Halutessaan opiskelija voi saada opintorekisteriin arvosanan "hyväksytty".

 
Vastuuhenkilö 

Cécile Rousselet-Karinen cecile.rousselet-karinen[at]oulu.fi

 
Lisätiedot 

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Talonpojankatu 2 B (1. krs), 67100 Kokkola
Puh. 040-680 2559
kpkesayliopisto@kpkesayliopisto
https://www.kpkesayliopisto.fi/avoin-yliopisto/

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa