Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ay905083Y Portugalin kielen alkeiskurssi, osa II (AVOIN YO), 4-5 op 
Tunniste ay905083Y  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Portugalin kielen alkeiskurssi, osa II (AVOIN YO)  Lyhenne Portugalin kiel 
Laajuus4-5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Taitotaso 

A2

 
Lähtötasovaatimus 

Alkeiskurssin osa II edellyttää aikaisempia opintoja; portugalin alkeiskurssi I:n ja eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1 hallintaa portugalin kielessä. Kurssille voi osallistua myös, jos portugalin opintoja on ollut jonkin verran aikaisemmin, jos ääntäminen sujuu hyvin, portugalin alkeiskurssin osa I:n kielioppiasiat ovat hallussa ja pystyy niitä käyttämään sekä puheessa että kirjoituksessa. Kurssi sopii tahdiltaan myös kertailijoille.

 
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

Tietoa kurssin järjestämisestä: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/

 

 
Osaamistavoitteet 

Alkeiskurssin toisessa osassa opitaan lisää portugalin kielen perusteita. Ääntäminen on tarkkaa. Perusrakenteiden ja -sanaston avulla opitaan kyselemään erilaisia asioita ja sekä ymmärtämään että tuottamaan helppoa puhetta ja tekstiä. Opitaan kertomaan menneistä tapahtumista, jonka avulla kielen ymmärtäminen paranee ja oman tuotoksen ilmaisu rikastuu. Opitaan ymmärtämään monipuolisempia lauseita tutustumalla painottomiin objektipronomineihin ja ottamalla niitä hieman käyttöön. Kurssin aikana opiskelija tutustuu lisää portugalinkielisten maiden kulttuuriin ja elämään.

 
Sisältö 

Kurssilla jatketaan tutustumista päivittäisten asioiden hoitamiseen portugaliksi. Vapaa-aika on yksi teema. Kyseisiltä aihepiireiltä perussanastoa kertyy kurssin aikana, kuin myös muuta keskeistä sanastoa käytetyimmistä verbeistä ja sanoista. Keskeiset rakenteet ovat: säännölliset ja epäsäännölliset verbin indikatiivin preteritin perfektin ja imperfektin muodot, niiden käyttö, adjektiivin vertailu, painottomat objektipronominit ja niiden paikka lauseessa ja käskymuodot. Portugalin ja Brasilian kielten erot pidetään rinnakkaisesti esillä eri kielen tasoilla.

 
Järjestämistapa 

Säännöllinen osallistuminen kontaktiopetukseen (50 t), aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen, oman kielen tuottaminen sekä suullisesti että kirjallisesti ja kurssiin liittyvät kertaukset

 
Toteutustavat 

Lähiopetus

 
Kohderyhmä 

Kaikille alkeiskurssi I tai vastaavat tiedot omaaville.

 
Esitietovaatimukset 

Alkeiskurssin osa II edellyttää aikaisempia opintoja; portugalin alkeiskurssi I:n ja eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1 hallintaa portugalin kielessä.

 
Oppimateriaali 

Liisa Melo e Abreu & Santeri Siimes: Descobertas. Finn Lectura.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1-5. Arvosanassa otetaan huomioon oma aktiivisuus kurssilla, läksyissä ja luentokertaus.

 

 
Arviointiasteikko 

1-5

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikko.

 
Vastuuhenkilö 

Opettaja Satu Perttunen

Pohjois-pohjanmaan kesäyliopisto

 
Lisätiedot 

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Lahden Tiedepuisto
Niemenkatu 73
15140 LAHTI
Puh. 050-375 4977
Sähköposti: info(at)paijathameenkesayliopisto.fi
https://www.paijathameenkesayliopisto.fi/

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa