Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ay905082Y Portugalin kielen alkeiskurssi, osa I (AVOIN YO), 4-5 op 
Tunniste ay905082Y  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Portugalin kielen alkeiskurssi, osa I (AVOIN YO)  Lyhenne Portugalin kiel 
Laajuus4-5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Taitotaso 

A1

 
Lähtötasovaatimus 

Ei lähtötasovaatimusta, aloitus alkeista.

 
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Osaamistavoitteet 

Alkeiskurssin ensimmäisessä osassa opitaan portugalin kielen perusteita. Ääntämisen hyvään hallintaan paneudutaan. Perusrakenteiden ja -sanaston avulla opitaan kyselemään erilaisia asioita ja sekä ymmärtämään että tuottamaan helppoa puhetta ja tekstiä. Kurssin aikana opiskelija tutustuu hieman portugalinkielisten maiden kulttuuriin ja elämään.

 

 
Sisältö 

Opiskelija voi valita Portugalin portugalin tai Brasilian portugalin standardin: kielen kaikilla tasoilla on eroja, vaikka kyse on samasta kielestä. Kurssilla käsitellään peruskieliopin rakenteita ja niiden käyttöä. Opetellaan peruskanssakäymiseen liittyviä sanontoja, toiseen tutustumista kysymyksien avulla ja itsestä kertomista. Päivittäisten asioiden hoitamista opetellaan portugaliksi. Kyseisiltä aihepiireiltä perussanastoa kertyy kurssin aikana, kuin myös muuta keskeistä sanastoa, aloittaen käytetyimmistä verbeistä ja sanoista. Kurssilla harjoitellaan sekä ääntämistä että opetellaan portugalin eri variaatioiden kuuntelemista ja kannustetaan siihen itsenäisesti. Keskeiset rakenteet ovat: substantiivien monikkomuodot, sekä säännöllisiä että epäsäännöllisiä verbin indikatiivin preesensmuotoja, demonstratiivipronominit, kysymyssanat, sekä päälauseen että kysymyslauseen sanajärjestys. Kurssilla otetaan huomioon kielen eri tasoilla olevat kielenkäytön erot sekä Portugalissa että Brasiliassa. Myös muihin portugalinkielisiin kulttuureihin tutustutaan.

 
Järjestämistapa 

50 t kontaktiopetusta sekä itsenäistä työskentelyä. Säännöllinen osallistuminen kontaktiopetukseen, aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen, oman kielen tuottaminen sekä suullisesti että kirjallisesti ja kurssiin liittyvät kertaukset.

 
Toteutustavat 

Kts. edellä.

 
Kohderyhmä 

Avoimen yliopiston opiskelijat

 
Oppimateriaali 

Liisa Melo e Abreu & Santeri Siimes: Descobertas 1, Portugalin perusteet. Finn Lectura.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1-5. Arvosanassa otetaan huomioon oma aktiivisuus kurssilla, läksyissä ja luentokertaus.

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1, aloitteleva kielenkäyttäjä.

 
Arviointiasteikko 

1-5

 
Vastuuhenkilö 

Opettaja Satu Perttunen

Pohjois-pohjanmaan kesäyliopisto

 
Lisätiedot 

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

 

 

Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Lahden Tiedepuisto
Niemenkatu 73
15140 LAHTI
Puh. 050-375 4977
Sähköposti: info(at)paijathameenkesayliopisto.fi
https://www.paijathameenkesayliopisto.fi/

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa