Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ay905008Y Italian jatkokurssi 1 - Corso intermedio 1 (AVOIN YO), 4-5 op 
Tunniste ay905008Y  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Italian jatkokurssi 1 - Corso intermedio 1 (AVOIN YO)  Lyhenne ItaliaJatKur1 
Laajuus4-5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8010 Kieliopinnot, italia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1

 
Lähtötasovaatimus 

Italian alkeiskurssi I ja II eli 8 op suoritettuna tai vastaavat tiedot.

 
Laajuus 

5 op

 
Osaamistavoitteet 

Tavoitteena on, että opiskelija selviytyy italian kielellä tavallisimmista keskustelu- ja puhetilanteista, osaa kertoa itsestään ja tuottaa yleiskielisiä tekstejä, oppii tuntemaan italian keskustelu- ja tapakulttuuria, italialaisten elämää ja historiaa ja laajentaa sanastoaan ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä.

 
Sisältö 

Suullisia käytännön puhe- ja keskusteluharjoituksia, pari- ja ryhmätöitä, joiden lisäksi rakenneharjoituksia, kirjoittamista sekä tutustumista Italian kulttuuriin erilaisten tekstien, kuuntelujen, videonauhojen ja projektitöiden avulla. Syvennetään ja harjoitellaan kielen perusrakenteita, uusina rakenneasioina jatkokurssi I:llä mm. akkusatiivi- ja datiivipronominien yhdistäminen, eri aikamuotojen yhdistäminen, passiivi.

 
Toteutustavat 

4 tuntia eli 2 kokoontumista viikossa, ellei toisin sovita. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä ja projektitöitä.

 
Kohderyhmä 

Avoimen yliopiston opiskelijat

 
Oppimateriaali 

Sovitaan kurssin alussa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, projektityöt, raportointi sovitulla tavalla ja lopputentti.

 
Arviointiasteikko 

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5 / hyl

 
Lisätiedot 

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Torikatu 22 A (2. krs)

PL 2437, 90014 Oulun yliopisto

044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen

kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi

https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa