Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ay905007Y Italian alkeiskurssi 2 - Corso per principianti 2 (AVOIN YO), 4-5 op 
Tunniste ay905007Y  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Italian alkeiskurssi 2 - Corso per principianti 2 (AVOIN YO)  Lyhenne ItalianAlkKur2 
Laajuus4-5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8010 Kieliopinnot, italia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1/A2

 
Lähtötasovaatimus 

Alkeiskurssi osa I:n suorittaneille tai vastaavat tiedot omaaville.

 
Laajuus 

5 op

 
Ajoitus 

 

 

 
Osaamistavoitteet 

Alkeiskurssin käynyt selviytyy tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa, ymmärtää normaalitempoista selkeää yleiskieltä, pystyy tuottamaan helpohkoja kirjallisia tekstejä ja hallitsee puhekielessä tarvittavat tärkeimmät italian kielen perusrakenteet. Kurssin aikana opiskelija hankkii perustietoa Italian kulttuurista ja elämästä.

 
Sisältö 

Käytännön läheisiä puheharjoituksia, haastatteluja, pelejä, pari- ja ryhmätyöskentelynä aihepiireinä mm. asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, itsestä ja perheestä kertominen, vapaa-aika ja harrastukset. Lisäksi rakenneharjoituksia, kuuntelu-, lukemis-, ääntämis- ja käännösharjoituksia sekä pienimuotoisia kirjoitelmia. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat italian kielen perusrakenteet:
imperfekti ja passato prossimo eli tärkeimmät puhekielen menneen ajan verbimuodot, futuuri ja konditionaali, adjektiivin vertailu, objektipronominit (datiivi), gerundi, sivulauserakenteita.

 
Toteutustavat 

Opetusta 52 t. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä.

 
Kohderyhmä 

Avoimen yliopiston opiskelijat

 
Oppimateriaali 

Kirjallisuus: Si Parte 1 - kappaleesta 6 eteenpäin.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti.

 
Arviointiasteikko 

Kurssi arvioidaan asteikolla 0 - 5.

 
Lisätiedot 

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Talonpojankatu 2 B (1. krs), 67100 Kokkola
Puh. 040-680 2559
kpkesayliopisto@kpkesayliopisto
https://www.kpkesayliopisto.fi/avoin-yliopisto/

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa