Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ay905006Y Italian alkeiskurssi 1 - Corso per principianti 1 (AVOIN YO), 4-5 op 
Tunniste ay905006Y  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Italian alkeiskurssi 1 - Corso per principianti 1 (AVOIN YO)  Lyhenne ItalianAlkKur1 
Laajuus4-5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8010 Kieliopinnot, italia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.

 
Lähtötasovaatimus 

Vasta-alkajille. Ei vaadita edeltäviä opintoja.

 
Laajuus 

5 op.

 
Ajoitus 

 

 

 
Osaamistavoitteet 

Alkeiskurssin käynyt selviytyy tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa, ymmärtää normaalitempoista selkeää yleiskieltä, pystyy tuottamaan helpohkoja kirjallisia tekstejä ja hallitsee puhekielessä tarvittavia yleisimpiä italian kielen perusrakenteita. Kurssin aikana opiskelija saa perustietoa Italian kulttuurista ja elämästä.

 
Sisältö 

Käytännön läheisiä puheharjoituksia, haastatteluja, pelejä pari- ja ryhmätyöskentelynä aihepiireinä mm. asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, itsestä ja perheestä kertominen, vapaa-aika ja harrastukset. Lisäksi rakenneharjoituksia, kuuntelu-, lukemis-, ääntämis- ja käännösharjoituksia sekä pienimuotoisia kirjoitelmia. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat italian kielen perusrakenteet:
Substantiivin ja adjektiivin taivutus, artikkelit ja prepositiot ja niiden yhdistäminen, säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien preesenstaivutus ja aikailmaukset, refleksiiviverbit, objekti­pronominit (akkusatiivi) ja omistuspronominit, kysymys- ja kieltorakenteet sekä sanajärjestys.

 
Toteutustavat 

Opetusta 52 t. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä ja itseopiskeluosioita.

 
Kohderyhmä 

Avoimen yliopiston opiskelijat

 
Oppimateriaali 

Kirjallisuus: Si Parte 1, kpl 1-5

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti.

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

HuK Satu Perttunen

 
Lisätiedot 

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Talonpojankatu 2 B (1. krs), 67100 Kokkola
Puh. 040-680 2559
kpkesayliopisto@kpkesayliopisto
https://www.kpkesayliopisto.fi/avoin-yliopisto/

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa