Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ay905028Y Espanjan jatkokurssi 1 - Español intermedio 1 (AVOIN YO), 4-5 op 
Tunniste ay905028Y  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Espanjan jatkokurssi 1 - Español intermedio 1 (AVOIN YO)  Lyhenne Espanjan jatkok 
Laajuus4-5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8011 Kieliopinnot, espanja 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1

 
Lähtötasovaatimus 

Espanjan alkeis­kurssi I & II.

 
Laajuus 

 5 op

 
Osaamistavoitteet 

Tavoitteena on laajentaa rakenteiden ja sanaston oppimista se­kä kehittää opiskelijoiden kykyä ym­märtää puhuttua ja kirjoitettua sekä taitoa keskustella erilaisista aiheista. Kurssin aikana opiskelija saa tietoa es­panjankielisten maiden kulttuurista, historiasta ja elämästä.

 
Toteutustavat 

Opetusta on 4 tuntia eli kak­si kokoontumista viikossa. Kontakti­opetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etä­tehtäviä.

 
Kohderyhmä 

Avoimen yliopiston opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Espanjan alkeiskurssi I & II tai vastaavat tiedot.

 
Oppimateriaali 

Marjaana Kuokkanen - Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL DOS.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kontaktiopetusta 50 t, tehtävät ja tentti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 1–5 ja hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

FM Noora Luhtanen

 
Lisätiedot 
 

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Torikatu 22 A (2. krs)

PL 2437, 90014 Oulun yliopisto

044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen

kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi

https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa