Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ay905024Y Espanjan alkeiskurssi 1 - Español para principiantes 1 (AVOIN YO), 4-5 op 
Tunniste ay905024Y  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Espanjan alkeiskurssi 1 - Español para principiantes 1 (AVOIN YO)  Lyhenne Espanjan alkeis 
Laajuus4-5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8011 Kieliopinnot, espanja 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Osaamistavoitteet 

Tässä osassa opetellaan espanjan kielen perusteet. Perusrakenteiden ja -sanaston lisäksi opitaan ymmärtämään ja tuottamaan helppoa puhetta ja tekstiä. Kurssin aikana opiskelija saa perustietoa espanjankielisten maiden kulttuurista ja elämästä.

 
Sisältö 

Tekstien opiskelua sekä suullisia ja kirjallisia harjoituksia.

 
Kohderyhmä 

Avoimen yliopiston opiskelijat

 
Oppimateriaali 

Kurssilla käytetään kirjaa Kuokkanen-Kekki-Palmujoki: ESPAÑOL UNO: espanjaa aikuisille.
Teksti- ja harjoituskirja, Finn Lectura, 2012 tai uudempi (vanhemmat painokset eivät käy). Kappaleet 1-10. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kontaktiopetus 52 t. Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen, jossa arviointi 1-5.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Vastuuhenkilö 

Opettaja: FM Terhi Koukkari-Heikkinen

 
Lisätiedot 
 
 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa