Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ay902130Y Vieras kieli (englanti) (AVOIN YO), 3 op 
Tunniste ay902130Y  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Vieras kieli (englanti) (AVOIN YO)  Lyhenne Vieras kieli (e 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8006 Kieliopinnot, englanti 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Taitotaso 

B2

 
Lähtötasovaatimus 

Englanti A1- tai A2-kielenä peruskoulussa ja lukiossa, tai muuten hankittu vastaava kielitaito. Mikäli olet saanut englannista arvosanan L tai E ylioppilaskirjoituksissa, saat hyväksiluettua kurssin kirjallisen osan.

 
Laajuus 

3 op = 80 työtuntia.

 
Opetuskieli 

Englanti

 
Osaamistavoitteet 

Tavoitteet:
• kehittää sellaisia englannin kielen taitoja, jotka mahdollistavat tehokkaan kommunikoinnin kasvatus- ja opetusalan aiheista
• harjoitella suullisten esitysten ja kirjoitetun tekstin ymmärtämistä ja tuottamista käyttäen muodollista tai puolimuodollista englannin kieltä Oppimistulokset – kurssin päättyessä opiskelijoiden odotetaan osaavan:
*tiivistää, tulkita ja keskustella muodollisista tai puolimuodollisista teksteistä, jotka liittyvät kasvatukseen ja koulutukseen

*kirjoittaa kasvatukseen ja opetukseen liittyvistä aiheista

*hakea tietoa valitusta kasvatustieteeseen liittyvästä aiheesta sekä analysoida ja selittää aiheeseen sisältyviä ajatuksia ja käsityksiä

*ymmärtää paremmin monimuotoisuuden- ja arvoisuuden käsitettä kasvatuksessa ja koulutuksessa

*kommunikoida paremmin ulkomaalaistaustaisten vanhempien ja työtovereiden kanssa.

 
Sisältö 
  • kasvatukseen ja opetukseen liittyviä tekstejä ja lyhyitä videoita
  • muodollisen ja puolimuodollisen kirjoittamisen harjoittelua
  • suullisten esitysten harjoittelua
  • kommunikatiivisia tehtäviä
 
Järjestämistapa 

Lähiopetus ja itsenäinen opiskelu.

 
Toteutustavat 

28 h lähiopetusta + 8 h verkko-opintoja + 44 h itsenäistä opiskelua. Luokkahuonetyöskentelyä, verkko-opintoja, yksilöllisiä tehtäviä, ryhmäharjoituksia, suullinen esitys pareittain tai pienessä ryhmässä ja kotitehtäviä. 

 
Kohderyhmä 

Avoimen yliopiston opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Opettaja jakaa kurssimateriaalin sähköisessä muodossa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Säännöllinen osallistuminen lähiopetukseen, ja kaikkien kurssitehtävien suorittaminen (100%:n läsnäolovaatimus lähiopetuksessa; satunnaisten poissaolojen korvaaminen).

Ylioppilaskirjoituksissa englannista arvosanan L tai E kirjoittaneet saavat hyväksiluettua kurssin kirjallisen osan. Kaikkien opiskelijoiden läsnäolo ensimmäisellä opetuskerralla on pakollinen. Siellä annetaan lisätietoa hyväksilukuun oikeutetuille. 

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Sari Törmänen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Torikatu 22 A (2. krs)

PL 2437, 90014 Oulun yliopisto

044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen

kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi

https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa