Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080919S Terveysteknologian erikoistyö, 5-10 op 
Tunniste 080919S  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Terveysteknologian erikoistyö  Lyhenne Terveysteknolog 
Laajuus5-10 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5492 Hyvinvointitekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Terveystieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Jämsä, Timo Jaakko 

Kuvaus
Laajuus 

 5 - 10 op / 135 - 270 tuntia opiskelijan työtä 

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti

 
Ajoitus 

Opintojakson voi suorittaa maisterivaiheessa vapaasti syys- tai kevätlukukaudella tai kesällä.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ratkaista tutkimus- tai tuotekehitysongelman aiemmin oppimansa perusteella ja raportoida sen kirjallisesti ja suullisesti. 

 
Sisältö 

Pienimuotoisen projektin toteuttaminen. Projekti voi olla tutkimukseen tai esim. tuotekehitykseen liittyvä.

 
Järjestämistapa 

Itsenäinen työskentely

 
Toteutustavat 

Opiskelija osallistuu yliopiston sisäiseen tai ulkoiseen projektiin. Opiskelija laatii projektisuunnitelman erillisten ohjeiden mukaisesti ja esittelee sen seminaarissa. Opiskelija osallistuu muiden opiskelijoiden seminaarikertoihin vähintään kerran.  Projektin lopussa opiskelija laatii työstään raportin sekä esittelee sen seminaarissa.  

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen tekniikan opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opiskelija osallistuu yliopiston sisäiseen tai ulkoiseen projektiin. Opiskelija laatii projektisuunnitelman erillisten ohjeiden mukaisesti ja esittelee sen seminaarissa. Opiskelija osallistuu muiden opiskelijoiden seminaarikertoihin vähintään kerran.  Projektin lopussa opiskelija laatii siitä raportin sekä esittelee sen seminaarissa.    

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään arviointiasteikkoa hyväksytty tai hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

FT Maarit Kangas

 
Työelämäyhteistyö 

Erikoistyö voidaan toteuttaa yrityksen tai organisaation toimeksiannosta. Aiheesta ja ohjauksesta sovitaan toimeksiantajan kanssa.  

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Vastuuopettaja on Timo Jämsä. Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Erikoistyö sisältää 270 tuntia opiskelijan työtä. Kesäksi tarjolla olevat aiheet ovat keväällä nähtävissä opintojakson Moodle-sivuilla. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä erikoistyön ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Terveysteknologian erikoistyö KESÄ 2020  Opintojakso  10  Jämsä, Timo Jaakko  01.05.20 -30.09.20
Terveysteknologian erikoistyö  Opintojakso  Maarit Kangas  30.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa