Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080918S Lääketieteellisen kuvantamisen erikoistyö, 5-10 op 
Tunniste 080918S  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Lääketieteellisen kuvantamisen erikoistyö  Lyhenne Lääketieteellis 
Laajuus5-10 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5492 Hyvinvointitekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Terveystieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Simo Saarakkala 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

-

 
Lähtötasovaatimus 

-

 
Laajuus 

5 - 10 op / 135 - 270 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti

 
Ajoitus 

Opintojakson voi suorittaa maisterivaiheessa vapaasti syys- tai kevätlukukaudella tai kesällä.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ratkaista tutkimus- tai tuotekehitysongelman aiemmin oppimansa perusteella ja raportoida sen kirjallisesti ja suullisesti.

 
Sisältö 

Pienimuotoisen projektin toteuttaminen. Projekti voi olla tutkimukseen tai esim. tuotekehitykseen liittyvä.

 
Järjestämistapa 

Itsenäinen työskentely

 
Toteutustavat 

Opiskelija osallistuu yliopiston sisäiseen tai ulkoiseen projektiin. Opiskelija laatii projektisuunnitelman erillisten ohjeiden mukaisesti ja esittelee sen seminaarissa. Opiskelija osallistuu muiden opiskelijoiden seminaarikertoihin vähintään kerran. Projektin lopussa opiskelija laatii työstään raportin sekä esittelee sen seminaarissa.

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen tekniikan opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opiskelija osallistuu yliopiston sisäiseen tai ulkoiseen projektiin. Opiskelija laatii projektisuunnitelman erillisten ohjeiden mukaisesti ja esittelee sen seminaarissa. Opiskelija osallistuu muiden opiskelijoiden seminaarikertoihin vähintään kerran. Projektin lopussa opiskelija laatii siitä raportin sekä esittelee sen seminaarissa.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään arviointiasteikkoa hyväksytty tai hylätty.

 

 
Vastuuhenkilö 

Professori Simo Saarakkala

 
Työelämäyhteistyö 

Erikoistyö voidaan toteuttaa yrityksen tai organisaation toimeksiannosta. Aiheesta ja ohjauksesta sovitaan toimeksiantajan kanssa.

 
Lisätiedot 

-

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Erikoistyö sisältää 270 tuntia opiskelijan työtä. Kesäksi tarjolla olevat aiheet ovat keväällä nähtävissä opintojakson Moodle-sivuilla. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä erikoistyön ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Lääketieteellisen kuvantamisen erikoistyö KESÄ 2021  Opintojakso  10  Simo Saarakkala  01.05.21 -30.09.21
Ilmoittautumiseen Lääketieteellisen kuvantamisen erikoistyö 2021-22  Opintojakso  Simo Saarakkala  31.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa