Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080802A Radiologia I, 3 op 
Tunniste 080802A  Voimassaolo 01.08.2010 -
Nimi Radiologia I  Lyhenne Radiologia I 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Tervonen, Osmo Antti 

Kuvaus
Laajuus 

3 op

 
Ajoitus 

C 11

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa kuvailla radiologista perustutkimusta ja sen menetelmiä ja osaa käyttää ja tulkita perustason radiologisia tutkimuksia. Opiskelija osaa käyttää ja tulkita perustietojen avulla natiiviröntgendiagnostiikaa (thoraxin, luuston, vatsan ja nenän sivuonteloiden radiologia) sekä vatsan elinten ultraäänidiagnostiikkaa.

 
Sisältö 

Muskuloskeletaaliradiologia
Thoraxin radiologia
Viskeroradiologia
Neuroradiologia

 
Toteutustavat 

Luennot, kuvaluennot, kliinisradiologiset ryhmäopetukset, seminaarit.

 
Oppimateriaali 

Soimakallio (toim.): Radiologia 2005
Mettler, FA: Essentials of Radiology (2006)

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppukuulustelu (C11)

 
Arviointiasteikko 

C11: 0-5 pistettä

 
Vastuuhenkilö 

Professori Osmo Tervonen (osmo.tervonen@oulu.fi)
Professori Roberto Blanco Sequeiros (roberto.blanco@oulu.fi)

 
Lisätiedot 

Ryhmäopetuksissa, kuvaluennoilla ja seminaareissa läsnäolovelvoite. C6 kurssitentti tulee olla suoritettuna ennen Radiologia II:sta.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa