Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
802151P Johdatus matemaattiseen päättelyyn, 5 op 
Tunniste 802151P  Voimassaolo 01.08.2009 -
Nimi Johdatus matemaattiseen päättelyyn  Lyhenne Johdatus matema 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3250 Matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Matematiikan ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Ensimmäisen vuoden 1. periodissa.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija:

- kykenee ymmärtämään erilaisia todistustekniikoita

- hallitsee joukko-opin peruskäsitteet

- hallitsee funktioihin liittyvät perusmääritelmät

 
Sisältö 

Kurssin tavoitteena on kehittää matemaattista päättelyä ja kykyä ymmärtää erilaisia todistustekniikoita. Kurssilla syvennetään lukiosta tuttujen peruskäsitteiden ymmärtämistä. Erityistä huomiota kiinnitetään matemaattiseen teorianmuodostumiseen. Keskeisimpiä käsitteitä ovat joukko-opin peruskäsitteet ja funktiot.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luentoja 28 h, laskuharjoituksia 14 h

 
Kohderyhmä 

Pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppukoe

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/Hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Topi Törmä

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Johdatus matemaattiseen päättelyyn  Opintojakso  Topi Törmä  01.09.20 -16.10.20

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen KESÄTENTTI Johdatus matemaattiseen päättelyyn (etätentti)  Tentti  Topi Törmä 
10.08.20ma 12.00-15.00