Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
802151P Johdatus matemaattiseen päättelyyn, 5 op 
Tunniste 802151P  Voimassaolo 01.08.2009 -
Nimi Johdatus matemaattiseen päättelyyn  Lyhenne Johdatus matema 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3250 Matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Matematiikan ala 

Opettajat
Nimi
Topi Törmä 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Ensimmäisen vuoden 1. periodissa.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija:

- kykenee ymmärtämään erilaisia todistustekniikoita

- kykenee arvioimaan ja perustelemaan yksinkertaisten väitteiden paikkansapitävyyttä

- ymmärtää ja osaa lukea matemaattisia merkintöjä sisältävää tekstiä

- hallitsee joukko-oppiin ja funktioihin liittyvät peruskäsitteet

 
Sisältö 

Kurssin tavoitteena on kehittää matemaattista päättelyä ja kykyä ymmärtää erilaisia todistustekniikoita. Kurssilla harjoitellaan matemaattista luku- ja kirjoitustaitoa sekä päättelyn perustelemista. Keskeisimpiä käsitteitä ovat joukko-opin ja funktioiden peruskäsitteet.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luentoja 28 h, laskuharjoituksia 14 h

 
Kohderyhmä 

Pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Harjoitustehtävät ja loppukoe.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/Hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Topi Törmä

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Johdatus matemaattiseen päättelyyn  Opintojakso  Topi Törmä  31.08.21 -22.10.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Johdatus matemaattiseen päättelyyn (kesätentti)  Yleinen tentti  Topi Törmä 
09.08.21ma 14.00-18.00