Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
755313A Lintujen maastolajintuntemus, 1-5 op 
Tunniste 755313A  Voimassaolo 01.08.2010 -
Nimi Lintujen maastolajintuntemus  Lyhenne Lintujen maasto 
Laajuus1-5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3201 Eläintiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Opettajat
Nimi
Seppo Rytkönen 

Kuvaus
Laajuus 

1-5 op / 27-133 h opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti.

 
Ajoitus 

LuK -tutkinto 1. kesä.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin tavoitteena on saavuttaa lintujen maastolajintuntemuksen perustaso.

 
Sisältö 

Opiskelija tutustuu omatoimisesti Oulun seudun linnustoon ja dokumentoi maastolajintuntemuksen opiskelunsa havaintopäiväkirjan avulla. Havaintopäiväkirjana käytetään BirdLife Suomen ylläpitämää Tiira-lintuhavaintopäiväkirjaa. Kurssin infotilaisuudessa jaetaan lista eri elinympäristöjen tyyppilajistosta, ja niistä vaadittavista lajeista, sekä tiedotetaan Tiiran käytöstä ja sen käyttöön liittyvistä velvoitteista.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus.

 
Toteutustavat 

Informaatiotilaisuus keväällä, omatoiminen opiskelu ja maastohavaintokirjanpito (www.tiira.fi).

 
Kohderyhmä 

EKO valinnainen.

 
Esitietovaatimukset 

Pakollinen edeltävät opintojaksot: Eläinten lajintuntemus, selkärankaiset 4 op (755334A) ja Eläinten lajintuntemus, selkärangattomat 4 op (755335A).

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Valinnainen lisäsuoritus kurssille: Maaeläimistön tuntemus ja ekologia 5 op (755322A).

 
Oppimateriaali 

Kurssilla pakolliset monisteet: 1) Rytkönen, S. ym. 2003: 751306A Maaeläimistön tuntemus ja ekologia. - Biologian laitoksen monisteita 3/2003. Oulun yliopisto, Oulu. Lisätietoa ja itseopiskelumateriaalia Moodle -sivuilta.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Havaintopäiväkirja.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Seppo Rytkönen.

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Lintujen maastolajintuntemus  Opintojakso  Seppo Rytkönen  01.03.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa