Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
900027Y Suomen kielen kirjoittamisen erityiskurssi, 3 op 
Tunniste 900027Y  Voimassaolo 01.08.1995 -
Nimi Suomen kielen kirjoittamisen erityiskurssi  Lyhenne Suomen kielen k 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8015 Kieliopinnot, suomea muunkielisille 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

B1/B2 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan

 
Asema 

Kurssi on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien kansainvälisille opiskelijoille.

 
Lähtötasovaatimus 

A2.2 Suomen kielen kurssi edistyneille 2 (90020Y) tai vastaavat suomen kielen taidot.

 
Laajuus 

3 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

-

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kirjoittaa yhtenäisiä ja yksityiskohtaisia kuvauksia ja selostuksia monista aiheista. Hän pystyy referoimaan tekstiä ja perustelemaan väitteitään. Hän osaa ottaa huomioon kirjoitusprosessin vaiheet ja ymmärtää eri tekstien funktion ja kohderyhmän merkityksen. Opiskelija erottaa virallisessa ja epävirallisessa yhteydessä käytettävän tyylin.

 
Sisältö 

Opintojakson aikana opiskelija kehittää suomen kielen kirjoitustaitoaan ja saa ohjausta erilaisten opiskelussa ja työelämässä tarvittavien tekstien laatimiseen. Kurssilla kirjoitetaan kirjeitä erilaisille vastaanottajille, mielipidekirjoitus, referaatti, työpaikkahakemus ja raportti.

 
Järjestämistapa 

Aloitustapaaminen ja sen jälkeen ohjattua opiskelua Optima-ympäristössä

 
Toteutustavat 

Kurssi järjestetään verkossa, Optima-ympäristössä.

 
Kohderyhmä 

Yliopiston kansainväliset perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä henkilökunta

 
Esitietovaatimukset 

Suomen kielen jatkokurssi 2 suorittaminen

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Verkkomateriaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Ohjattu itsenäinen työskentely verkossa. Opiskelijan on kirjoitettava kaikki vaaditut tekstit ja lähetettävä kukin niistä ainakin kerran tutorille luettavaksi. Tutorin tehtävänä on antaa palautetta, jonka perusteella opiskelija kirjoittaa tekstistään uuden version.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Anne Koskela

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa tai sähköpostitse yhteysopettajalle.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Suomen kielen kirjoittamisen erityiskurssi, kaikki tdk:t  Opintojakso  Anne Koskela  17.01.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa