Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
900013Y Suomen kielen peruskurssi 1, 3 op 
Tunniste 900013Y  Voimassaolo 01.08.1995 -
Nimi Suomen kielen peruskurssi 1  Lyhenne Suomen kielen p 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8015 Kieliopinnot, suomea muunkielisille 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

A1.2

 
Asema 

Kurssi on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien kansainvälisille opiskelijoille.

 
Lähtötasovaatimus 

A1.1,  Suomen kielen johdantokurssi (90017Y) tai vastaavat suomen kielen taidot.

 
Laajuus 

3 op

 
Opetuskieli 

Kurssilla käytetään opetuskielenä sekä suomea että englantia.

 
Ajoitus 

-

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, jotka liittyvät henkilökohtaisiin asioihin tai välittömään tilanteeseen. Hän pystyy yksinkertaisiin keskusteluihin, jos puhutaan hitaasti ja selvästi ja jos häntä autetaan. Opiskelija pystyy lukemaan lyhyitä ja yksinkertaisia, tuttuihin asioihin liittyviä tekstejä ja viestejä. Lisäksi opiskelija on syventänyt tietoaan suomen kielestä ja suomalaisesta viestintäkulttuurista.

 
Sisältö 

Kurssi on alempi alkeistason kurssi, jonka aikana opetellaan kommunikointitaitoja jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa. Kurssilla laajennetaan sanavarastoa, opitaan lisää kielen rakenteita ja ääntämistä sekä harjoitellaan ymmärtämään ja tuottamaan helppoa puhuttua kieltä sekä lyhyitä kirjoitettuja viestejä.

Kurssin sisältöön kuuluvat seuraavat aihealueet ja viestintätilanteet: itsestä, perheestä, opiskelusta ja omasta päivästä kertominen sekä kysymysten esittäminen samoista asioista puhekumppanille; mielipiteen ilmaiseminen; ihmisten ja asioiden kuvaileminen; säästä puhuminen; vuodenajat, kuukaudet ja värit.

Kielen rakenteista opitaan verbityypit, verbien ja nominien astevaihtelun perusasiat, genetiivi, partitiivi, omistusrakenne, osa sanatyypeistä ja paikansijojen perusasiat.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus ja ohjattu itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Kontaktiopetusta 2 kertaa viikossa (26 t, sisältäen loppukokeen) ja itsenäistä työskentelyä (55 t).

 
Kohderyhmä 

Yliopiston kansainväliset perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat sekä vaihto-opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Suomen kielen johdantokurssin suorittaminen.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Gehring, S. & Heinzmann, S. Suomen mestari 1 (kpl 3 - 5)

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely. Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti oppitunneille, tehtävä annetut kotitehtävät ja läpäistävä kurssin lopussa pidettävä koe.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, tehtävien suorittaminen sekä loppukokeen tulos.

 
Vastuuhenkilö 

Anne Koskela

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa. Kurssi alkaa heti Suomen kielen johdantokurssin jälkeen.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Suomen kielen peruskurssi 1, syksy 2020  Opintojakso  Anne Koskela  26.10.20 -10.12.21
ilmoittautumisaika on päättynyt Beginners' Finnish Course 1,for all faculties. AUTUMN  Opintojakso  Arja Haapakoski  01.11.21 -15.12.21
  Beginners` Finnish Course 1, autumn and spring, for ITEE  Opintojakso  Arja Haapakoski  01.11.21 -28.04.22
  Beginners' Finnish Course1 Kontinkangas  Opintojakso  Arja Haapakoski  02.11.21 -27.04.22
ilmoittautumisaika on päättynyt Beginners´ Finnish Course 1 for OBS  Opintojakso  Arja Haapakoski  02.11.21 -14.12.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Beginners' Finnish Course 1, all SPRING  Opintojakso  Arja Haapakoski  14.03.22 -27.04.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa