Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694632S Pro gradu -seminaari, 10 op 
Tunniste 694632S  Voimassaolo 01.08.2009 -
Nimi Pro gradu -seminaari  Lyhenne Pro gradu -semi 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1128 Informaatiotutkimus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

10 op / 270 t opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

4. tai 5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa teoreettisen tai empiirisen tutkimuksen valitsemastaan aiheesta.

 
Sisältö 

Tiedonhankinta ja –haku, kirjallisuuskatsaus ja tutkimussuunnitelma opiskelijan valitsemasta aiheesta. Tieteellinen keskustelu, tieteellinen ilmaisu ja kirjoittaminen, hyvä tieteellinen käytäntö.

 
Järjestämistapa 

Kontaktiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot, seminaarityöskentely. Noin 60 t kontaktiopetusta, 210 t itsenäistä työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

Pääaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Aktiviinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn kahtena lukukautena. Kaksi seminaariesitelmää: kirjallisuuskatsaus ja tutkimussuunnitelma. Lisäksi tutkielman lukujen luonnoksia voi esitellä seminaarissa. Aktiivinen vertaistyöskentely.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

professori ja yliopistonlehtori

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Pro gradu -seminaari  Opintojakso  10  Maija-Leena Huotari  02.09.20 -05.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa