Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
695012P Kielitaidon arviointi, 5 op 
Tunniste 695012P  Voimassaolo 01.08.2009 -
Nimi Kielitaidon arviointi  Lyhenne Kielitaidon arv 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine1143 Suomi toisena ja vieraana kielenä 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Brunni, Sisko Leena Johanna 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työskentelyä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

3. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä kielitestin, soveltaa kielitaidon arvioinnin periaatteita ja käyttää suomalaisia ja yleiseurooppalaisia arvioinnin taitotasoja kielitaidon arvioinnissa.

 
Sisältö 

kielitaidon arviointi ja kielitaidon taitotasot

 
Järjestämistapa 

monimuoto-opiskelu

 
Toteutustavat 

luennot (10 t) kielitaidon testaus parityönä, reflektoiva arviointi (67 t) ja seminaari (4 t) sekä kirjatentti (54 t)

 
Kohderyhmä 

suomi toisena ja vieraana kielenä -sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

kurssi Johdatus S2-oppiaineeseen

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen opintokokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Tarnanen Mirja (2002): Arvioija valokeilassa. Suomi toisena kielenä -kirjoittamisen arviointia, sivut 48–132. Opetushallitus (2002): Yleisten kielitutkintojen perusteet, sivut 1–28.; Vaarala Niina; Reiman, Nina; Jalkanen, Juha; Nissilä, Leena (2016) Tilanne päällä. Näkökulmia S2-opetukseen sivut 132–155; Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys, Council of Europe (2003): luku 3 (sivut 44–72) ja luku 9 (sivut 242–267).

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Itsearviointi, reflektoiva raportti ja kirjatentti, jotka arvioidaan. Arviointikriteerit perustuvat oppiaineen osaamistavoitteisiin.

 
Arviointiasteikko 

Arvioinnissa käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

yliopisto-opettaja Sisko Brunni

 
Työelämäyhteistyö 

testausharjoitus oppilaitoksessa

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kielitaidon arviointi  Opintojakso  Brunni, Sisko Leena Johanna  12.01.21 -01.03.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa