Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
687144S Pohjoinen kirjallisuus ja kulttuuri, 4-10 op 
Tunniste 687144S  Voimassaolo 01.08.2009 -
Nimi Pohjoinen kirjallisuus ja kulttuuri  Lyhenne Pohjoinen kirja 
Laajuus4-10 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1107 Kirjallisuus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Työlahti, Nina Heleena 

Kuvaus
Laajuus 

5-10 op

 
Opetuskieli 

Suomi tai englanti

 
Ajoitus 

Aineopintojen jälkeen

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa kuvata syvällisesti pohjoista kirjallisuutta ja kulttuuria. Hän osaa kertoa valitun erikoistumisalueen historiallisesta kehityksestä ja nykytilanteesta sekä sen tutkimuksen kehityksestä ja erityisalueista

 
Sisältö 

Pohjoisen kirjallisuuden ja kulttuurin historia ja nykytilanne sekä niiden tutkimuksen periaatteet ja alueet.

 
Järjestämistapa 

Itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Kirjatentti, pienoistutkielma, portfolio tai artikkeli.

Tenttiminen tenttimissivun ohjeistuksen mukaisesti https://www.oulu.fi/opiskelijalle/tiedekuntien-opinto-oppaat#6449

 
Kohderyhmä 

Pääaineopiskelijat

 
Oppimateriaali 

Kirjallisuudesta sovitaan erikseen opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opittua sovelletaan laatimalla esseevastaus tentissä tai vaihtoehtoisesti laaditaan pienoistutkielma, portfolio tai artikkeli joltain opintojakson erityisalueelta

 

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa