Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080510A OSCE-tentti, 0 op / 0 ov 
Tunniste 080510A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi OSCE-tentti  Lyhenne OSCE-tentti 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Tuomas Jartti 

Kuvaus
Laajuus  0.0 op 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus  5. lukuvuoden kevätlukukausi, toteutetaan vuosittain. 
Osaamistavoitteet  Osce-tentin suoritettuaan opiskelija osoittaa saavuttaneensa 5. lukuvuoden kliinisten opintojaksojen tiedot ja taidot 
Sisältö  5. lukuvuoden opintojaksojen yhteistentti 
Toteutustavat 

Kukin opiskelija käy eri oppiaineiden rasteilla. Rasteilla suoritetaan käytännön läheinen tehtävä ko. oppialoilta

 
Oppimateriaali  5. lukuvuoden oppikirjat ja luentomateriaalit. 
Suoritustavat ja arviointikriteerit  Osallistuminen OSCE-tenttiin 
Arviointiasteikko  Hyväksytty/hylätty jokaisella opintojakson rasteilla erikseen 
Vastuuhenkilö  Professori Matti Uhari 
Lisätiedot 

Tenttiin osallistuminen edellyttää, että opiskelija on osallistunut kaikille 5. lukuvuoden kursseille.

Osce-tentti on pakollinen 5. lukuvuoden suoritus, mutta vaaditaan suoritusmerkintänä vasta 6. lukuvuoden opintojen yhteydessä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa