Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
450502A Ulkomaan ekskursio, 2 op 
Tunniste 450502A  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Ulkomaan ekskursio  Lyhenne Ulkomaan ekskur 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4301 Arkkitehtuuri 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Arkkitehtuurin ala 

Opettajat
Nimi
Mahlamäki Rainer 

Kuvaus
Laajuus 

2 op

 
Opetuskieli 

Suomi / Englanti

 
Ajoitus 

syper 1:n ja 2:n vaihde

 
Osaamistavoitteet 

Opintomatkan suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa teoriaopetuksesta tuttujen arkkitehtuurikohteiden tilallis-fyysisiä, materiaalisia, kokemuksellisia sekä paikkaan ja historiaan sitoutuvia ominaisuuksia. Matkan suoritettuaan opiskelija ymmärtää entistä paremmin kansainvälisesti merkittävän arkkitehtuurin ominaisuuksia.

 
Sisältö 

Ulkomaille suuntautuvalla opintomatkalla tutustutaan valitun kohdemaan ja/tai kaupungin korkeatasoisiin arkkitehtuurikohteisiin. Matkakohteina voi olla yksittäisiä rakennuksia, asuntoalueita tai kaupunkitiloja ja -ympäristöjä.  Matkaohjelmaan pyritään sovittamaan vierailuja paikallisiin arkkitehtikouluihin. Opintojaksoon sisältyy yksityiskohtaisen matkaohjelman ja matkajärjestelyjen viimeisteleminen maisteritason 1. opiskeluvuoden keväällä yhdessä matkanjohtajan kanssa.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus, lisäksi itsenäistä opiskelua. Opintomatka järjestetään maisteriopintojen toisen vuoden syksyllä 1. syysperiodin ja 2. syysperiodin taitteessa (yhteensä enintään 14 vrk matkoineen). Matkakohde, ajoitus ja matkanjohtaja päätetään opiskelijoiden esityksestä koulutustoimikunnassa matkaa edeltävän vuoden loppuun mennessä. Matkanjohtaja on arkkitehtuurin tiedekunnan henkilökuntaan kuuluva, täysiaikainen opettaja. Matkanjohtajan tehtävänä on yhdessä opiskelijoiden kanssa valmistella matkan tarkempi ohjelma ja valvoa matkan yleisjärjestelyt sekä pitää matkakohteita koskeva pohjustusluento. Yksityiskohtaisempi matkaohjelma laaditaan ja matkajärjestelyt hoidetaan kevätlukukauden aikana. Opiskelijat vastaavat itse matkan kustannuksista, matkan johtajalle opintomatka on työmatka.

 
Toteutustavat 

2 h luentoa ja 56 h muuta ohjattua opetusta

 
Kohderyhmä 

1.- 2. vuoden maisteriopiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso sisältyy 2. maisterivuoden syksyn syventäviin moduuleihin.

 
Oppimateriaali 

Opintomatkaan liittyvä matkaohjelma kohdetietoineen.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Läsnäolo opintomatkalla sekä osallistuminen matkan valmisteluihin.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty

 
Vastuuhenkilö 

Prof. Rainer Mahlamäki

 
Työelämäyhteistyö 

Yhteistyötä rakennusalan ja paikallisten yritysten kanssa (varainhankintaa)

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Ulkomaan ekskursio  Opintojakso  Anu-Sisko Soikkeli  22.08.20 -09.09.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa