Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
580201A Lääketieteen tekniikan ohjelmointityö, 5 op 
Tunniste 580201A  Voimassaolo 01.08.2008 -
Nimi Lääketieteen tekniikan ohjelmointityö  Lyhenne Lääketieteen te 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5492 Hyvinvointitekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Terveystieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Jämsä, Timo Jaakko 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

-

 
Lähtötasovaatimus 

-

 
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti

 
Ajoitus 

Opintojakson voi suorittaa vapaasti syys- tai kevätlukukaudella tai kesällä. Opintojakson voi suorittaa valinnaisena joko kandidaatti- tai maisteriopinnoissa.

 
Osaamistavoitteet 

 Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa suunnitella ja toteuttaa ratkaisun lääketieteen tekniikan ohjelmointiongelmaan ja
- osaa dokumentoida tämän.

 
Sisältö 

Ohjelmointi annetun tehtävän pohjalta; kirjallinen raportti.

 
Järjestämistapa 

Itsenäinen työskentely

 
Toteutustavat 

Aiheita on tarjolla opintojakson kansiossa yliopiston virtuaalisessa oppimisympäristössä. Opiskelija sopii aiheen ohjaajan kanssa työn suorittamisesta ja siihen liittyvästä ohjauksesta. Opiskelija voi myös esittää omaa ohjelmointiaihetta tai esimerkiksi yritykselle tehtävää aihetta vastuuopettajalle, joka arvioi sen soveltuvuuden opintojaksolle. Tuolloin ohjaajana toimii aiheen antaja.

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen tekniikan opiskelijat (ensisijaisesti lääketieteellisen tiedekunnan lääketieteen tekniikan opiskelijat).

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina vaaditaan, että seuraavat opintojaksot ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista: 521141P Ohjelmoinnin alkeet 5 op ja 764327A (764627S) Virtuaaliset mittausympäristöt tai, että opiskelijalla on vastaavat tiedot/taidot.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakson arviointi perustuu tehtävänannon toteutumisen arviointiin ohjelmoidun sovelluksen ja siihen liittyvän dokumentoinnin perusteella. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään arviointiasteikkoa hyväksytty tai hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Timo Jämsä

 
Työelämäyhteistyö 

Ohjelmointi voidaan toteuttaa yrityksen tai organisaation tarjoamasta aiheesta. Ohjauksesta sovitaan tällöin toimeksiantajan kanssa.

 
Lisätiedot 

-

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Vastuuopettaja on Timo Jämsä. Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Työ sisältää 135 tuntia opiskelijan työtä. Kesäksi tarjolla olevat aiheet ovat keväällä nähtävissä opintojakson Moodle-sivuilla. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä työn ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Lääketieteen tekniikan ohjelmointityö KESÄ 2021  Opintojakso  Jämsä, Timo Jaakko  01.05.21 -30.09.21
Lääketieteen tekniikan ohjelmointityö 2021-22  Opintojakso  Jämsä, Timo Jaakko  30.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa