Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080699A Sisätautien propedeuttinen kurssi, 3 op 
Tunniste 080699A  Voimassaolo 01.08.2008 - 31.07.2013
Nimi Sisätautien propedeuttinen kurssi  Lyhenne Sisätautien pro 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Edeltävät opinnot
    040101A Anatomia
ja lisäksi
    040103A Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia
ja lisäksi
    040112A Fysiologia
ja lisäksi
    040107A Mikrobiologia
ja lisäksi
    040106A Farmakologia ja toksikologia
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Savolainen, Markku 

Kuvaus
Laajuus 

3 op (80 tuntia)

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

C5

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tutkia potilaita itsenäisesti, tunnistaa sisätauteja sekä osaa tehdä hoitosuunnitelman.

 
Sisältö 

Sisätautipotilaan anamneesi ja yleisstatus, kardiologinen anamneesi ja status, keuhkojen tutkiminen, gastroenterologinen anamneesi ja status sekä toimenpidetekniikan luennot.

 
Toteutustavat 

Luennot 24 t, ryhmäopetukset 11 t.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssin hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä sisätautiopin kurssille osallistumiseen.

 
Oppimateriaali 

Mustajoki P., Saha H., Sane T.: Potilaan tutkiminen (2009), Kustannus Oy Duodecim. (Kirja tulee lukea ennen propedeuttisen kurssin alkua)

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen ryhmäopetukseen ja kliinisen tutkimuksen tentin hyväksytty suorittaminen.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty (ei vaikuta loppuarvosanaan)

 
Vastuuhenkilö 

Professori Markku Savolainen (markku.savolainen@oulu.fi)

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa