Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
791635A Fennoskandian luonnonmaantiede, 5 op 
Tunniste 791635A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Fennoskandian luonnonmaantiede  Lyhenne Fennoskandian l 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Englanti

 
Ajoitus 

2.–3. syys- tai kevätlukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakso perehdyttää Fennoskandian luonnonmaantieteeseen. Suoritettuaan kurssin opiskelija osaa määritellä Fennoskandian luonnonmaantieteellisiä erityispiirteitä ja ilmiöitä.

 
Sisältö 

Fennoskandian luonnonmaantiede.

 
Järjestämistapa 

Verkkokurssi moodlessa. 

 
Toteutustavat 

https://moodle.oulu.fi/course/view.php?id=3705

 
Kohderyhmä 

Maantieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat, erityisesti LM ja LM-AO erikoistuvat. Maantieteen sivuaineopiskelijat. Maantieteen AO-sivuaineopiskelijat. 

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi kuuluu maantieteen (60 op) sivuainekokonaisuuteen sekä maantieteen AO-sivuainekokonaisuuteen.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1–5.

 
Vastuuhenkilö 

Janne Alahuhta

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

Kurssi järjestetään kahdesti lukuvuoden aikana. Kurssi muodostuu viidestä periodista, joista jokainen kestää kaksi viikkoa.

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Maantieteen kaikki kesäkurssit suoritetaan itsenäisesti joko tenttimällä tenttiakvaariossa tai muulla tavalla. Suorituksen tavoista tulee sopia aina etukäteen opettajan kanssa. Ilmoittautumiset kesäkursseille tai rästitentteihin tulee tehdä 31.5.2020 mennessä olemalla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Fennoskandian luonnonmaantiede  Opintojakso  Janne Alahuhta  01.09.21 -31.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa