Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
791635A Fennoskandian luonnonmaantiede, 5 op 
Tunniste 791635A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Fennoskandian luonnonmaantiede  Lyhenne Fennoskandian l 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Janne Alahuhta 

Kuvaus
Lähtötasovaatimus 

 

 

 
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 
Ajoitus 

2.–3. syys- tai kevätlukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakso perehdyttää Fennoskandian luonnonmaantieteeseen. Tentittyään kurssin opiskelija osaa määritellä Fennoskandian luonnonmaantieteellisiä erityispiirteitä ja ilmiöitä.

 
Sisältö 

Fennoskandian luonnonmaantiede.

 
Järjestämistapa 

Kirjatentti.

 
Toteutustavat 

Kirjatentti.

 
Kohderyhmä 

Kuuluu LM ja LM-AO suuntautuneille opiskelijoille, muille vapaaehtoinen.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi kuuluu maantieteen sivuainekokonaisuuteen Biol-AO:lle.

 
Oppimateriaali 
  • Seppälä, Matti (toim.) (2005). Physical Geography of Fennoscandia, 1. painos. 432 s. Oxford University Press.
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tenttiminen tenttiakvaariossa.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1–5.

 
Vastuuhenkilö 

Janne Alahuhta

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Maantieteen kaikki kesäkurssit suoritetaan itsenäisesti joko tenttimällä tenttiakvaariossa tai muulla tavalla. Suorituksen tavoista tulee sopia aina etukäteen opettajan kanssa. Ilmoittautumiset kesäkursseille tai rästitentteihin tulee tehdä 31.5.2020 mennessä olemalla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa