Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080410A Työterveyshuolto, 2 op 
Tunniste 080410A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Työterveyshuolto  Lyhenne Työterveyshuolt 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Edeltävät opinnot
    A540111 Lääketiede: viiden ensimmäisen opintovuoden opinnot suoritettu
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Leena Ala-Mursula 

Kuvaus
Laajuus 

1,5 op

 
Ajoitus 

C 11

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa määritellä työterveyshuollon palvelujärjestelmän ja työterveyshuollon roolin perusterveydenhuollossa. Opiskelija osaa selittää perusasiat työn merkityksestä terveyteen ja osaa tunnistaa työhön liittyvää sairastumista.

 
Sisältö 

- Työterveyshuollon perusteet
- Työn ja terveyden välisten suhteiden arviointia
- Työperäisten sairauksien ja ammattitautien perusteet

 
Toteutustavat 

Luennot, ryhmäopetus ja seminaarit

 
Oppimateriaali 

 Antti-Poika M: Työperäiset sairaudet. Työterveyslaitos, Helsinki.
Kurssimonisteet. 

 

Kurssikirjan saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen ryhmäopetukseen ja seminaareihin.
Kirjallinen kuulustelu.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Professori Hannu Virokannas

 
Lisätiedot 

Sisältyy terveystieteen laitoksen opetusjuonteisiin
- sairauksien ehkäisy ja terveyden edistäminen ja
- potilaan tutkiminen ja hoitostrategiat 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Työterveyshuolto  Opintojakso  Leena Ala-Mursula  01.09.21 -20.10.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Työterveyshuolto tentti  Tentti    22.10.21
ilmoittautumisaika on päättynyt Työterveyshuolto tentti  Tentti    14.12.21
ilmoittautumisaika on päättynyt Työterveyshuolto tentti  Tentti    18.02.22