Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
580202S Lääketieteen tekniikan projektityö, 5 op 
Tunniste 580202S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Lääketieteen tekniikan projektityö  Lyhenne Lääketieteen te 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5492 Hyvinvointitekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Terveystieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Mikko Finnilä 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

-

 
Lähtötasovaatimus 

-

 
Laajuus 

5 - 10 op 

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti

 
Ajoitus 

Opintojakson voi suorittaa maisterivaiheessa vapaasti syys- tai kevätlukukaudella tai kesällä. Suositeltava ajankohta on 2. vuoden syyslukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ratkaista tutkimus- tai tuotekehitysongelman aiemmin oppimansa perusteella ja raportoida sen kirjallisesti ja suullisesti.

 
Sisältö 

Pienimuotoisen projektin toteuttaminen. Projekti voi olla tutkimukseen tai esim. tuotekehitykseen liittyvä.

 
Järjestämistapa 

Itsenäinen työskentely

 
Toteutustavat 

Opiskelija osallistuu yliopiston sisäiseen tai ulkoiseen projektiin. Projektiaiheita on tarjolla opintojakson kansiossa Moodle oppimisympäristössä. Opiskelija laatii projektisuunnitelman erillisten ohjeiden mukaisesti. Projektin lopussa opiskelija laatii siitä raportin sekä esittelee sen seminaarissa. Lisäksi opiskelija osallistuu kahteen muuhun seminaariin.

 
Kohderyhmä 

Hyvinvointitekniikan ja lääketieteen tekniikan opiskelijat (ensisijaisesti lääketieteellisen tiedekunnan lääketieteen tekniikan opiskelijat).

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakson suorittamiseen kuuluu projektisuunnitelman tekeminen, osallistuminen seminaareihin ja projektin tulosten kirjallinen ja suullinen esittäminen. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Mikko Finnilä

 
Työelämäyhteistyö 

Erikoistyö voidaan toteuttaa yrityksen tai organisaation toimeksiannosta. Tällöin opiskelija sopii aiheesta ja ohjauksesta toimeksiantajan kanssa.

 
Lisätiedot 

-

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Opintojakson aikataulu on joustava, aiheesta riippuvainen. Työ sisältää kurssin laajuudesta riippuen 135-270 tuntia opiskelijan työtä. Kesäksi tarjolla olevat aiheet ovat keväällä nähtävissä opintojakson Moodle-sivuilla. Kurssille ilmoittauduttuasi ole yhteydessä työn ohjaajaan (aiheen tarjoaja) ja vastuuopettajaan.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Lääketieteen tekniikan projektityö KESÄ 2021  Opintojakso  Mikko Finnilä  01.05.21 -30.09.21
Lääketieteen tekniikan projektityö 2021-22  Opintojakso  Mikko Finnilä  30.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa