Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080703A Fysiatria, 3 op 
Tunniste 080703A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Fysiatria  Lyhenne Fysiatria 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Karppinen, Jaro Ilari 

Kuvaus
Laajuus 

3 op

 
Ajoitus 

C8

 
Osaamistavoitteet 

Oppijakson jälkeen opiskelija osaa tunnistaa ja hoitaa tavallisimmat tuki- ja liikuntaelimien vaivat.

 
Sisältö 

Tavallisimpien tuki- ja liikuntaelinsairauksien patofysiologia, diagnostiikka ja konservatiivinen hoito. Perustietämys eri sairauksien kuntoutuksesta ja kuntoutusjärjestelmistä. Fysikaalisten hoitojen ja fysioterapian periaatteet sekä vaikuttavuus.

 
Toteutustavat 

Luentoja 32 t, lopputentti 2 t
Harjoitustöitä 8 t (selkärangan kliininen tutkiminen, yläraajojen kliininen tutkiminen, alaraajojen kliininen tutkiminen, yläraajan injektiot).

 
Oppimateriaali 

Fysiatrian oppikirja, luennot ja jaettava oheismateriaali. Käypä hoito -tietokannat fysiatrian alalta.

Oppikirja: Arokoski J ym. (toim.) Fysiatria, uusin saatavilla oleva painos.

Lisälukemisena
TULES : tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Toimittaja: Karl-August Lindgren. Helsinki: Duodecim, 2005.
Toimintakyky : arviointi ja kliininen käyttö. Toimittajat: Esko Matikainen ym.(toim.) Helsinki: Duodecim, 2004.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Harjoitustyöt ja hyväksytty lopputentin läpäisy.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Professori Jaro Karppinen

 
Lisätiedot 

Alkutentti Optimassa ennen kurssin alkua. Alkutentin hyväksytyllä suorittamisella saa 2 hyvityspistettä lopputenttiin. Optimatentissä 40 kysymystä, joissa kussakin 4 vaihtoehtoa. Oikeasta vastauksesta saa 1 pisteen ja väärästä vastauksesta pistemäärä vähenee yhdellä. Läpipääsyyn tarvitaan 20 p.

Lopputentissä 4 kysymystä, joiden maksimipistemäärä on 24. Läpipääsyyn riittää 12 pistettä. 

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa