Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080201A Elinpatologia I, 9.5 op 
Tunniste 080201A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Elinpatologia I  Lyhenne Elinpatologia I 
Laajuus9.5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Edeltävät opinnot
    040108A Yleinen patologia
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Karttunen, Tuomo Juhani 

Kuvaus
Laajuus 

13 op

 
Ajoitus 

C5

 
Osaamistavoitteet 

Kurssilla opitaan elinsysteemeittäin keskeiset piirteet tautien etiologiasta, patogeneesistä ja morfologisista muutoksista. Lisäksi tarkastellaan soveltuvin osin tauteihin liittyviä toiminnanhäiriöitä (patofysiologiaa) sekä rakenteen ja toiminnan poikkeavuuden yhteyttä kliinisiin oireisiin ja löydöksiin. Syövän solu- ja molekyylibiologian osiossa käsitellään kasvainten patogeneettisiä mekanismeja ja molekyylibiologisen diagnostiikan tarjoamia mahdollisuuksia.

 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa kuvata eri elinsysteemien tärkeimpien tautien ja elinmuutosten syntymekanismit (etiologia ja patogeneesi) ja niiden rakenteelliset muutokset, kykenee selittämään patologisten muutosten ja kliinisten oireiden ja löydösten välistä yhteyttä, pystyy tunnistamaan ja luokittelemaan tavallisimpia makro- ja mikroskooppisia elinmuutoksia, osaa määritellä kudosopillisen diagnostiikan tärkeimmät virhelähteet, ja osaa soveltaa kliinisten erikoisalojen ja patologian yhteistyön periaatteita käytännön lääkärin työssä.

 
Sisältö 

Patologian menetelmät. Kudos- ja soluopillisen diagnostiikan virhelähteet. Systeemisten tautien patologia. Verenkiertoelimistön patologia. Maksan, sappiteiden ja haiman patologia. Suuontelon, sylkirauhasten ja ruuansulatuskanavan patologia. Hengitysteiden ja keuhkojen patologia. Imukudoksen, veren ja vertamuodostavan kudoksen patologia. Korva- nenä- ja kurkkutautien patologia. Silmätautien patologia. Virtsaelinten ja miehen genitaalien patologia. Pehmytkudosten, luuston, nivelten ja jänteiden patologia. Sisäeritysrauhasten patologia. Hermoston patologia. Lihaspatologia. Rintarauhasen patologia. Syövän solu- ja molekyylibiologia.

 
Toteutustavat 

Luennot 48 t, teemapäiväopetus 12 t, harjoitukset 33 t, tentit 3 t

 
Oppimateriaali 

Underwood JCE: General and Systematic Pathology, 2004 tai 2000 (elinpatologian osuus) tai Kumar V et al.: Basic Pathology, 2003 tai 1997. Vaihtoehtoiset oppikirjat: Cotran et al.: Pathologic basis of disease 2004 tai 1999; Rubin & Farber: Pathology, 2005 tai 1999; MacDonald F, Ford CHJ: Molecular biology of cancer, 1997 (vaihtoehto syövän biologian osalta). Harjoitusoppaat: Mikroskooppiharjoitusten opas (moniste), Obduktiotekniikan opas (moniste). Luentomonisteita.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen harjoituksiin ja tenttien suorittaminen hyväksytysti.

 
Arviointiasteikko 

0-5. Lopputentin pistemäärä vaikuttaa yhdessä elinpatologia II-osan tentin tuloksen kanssa elinpatologian arvosanaan (0-5) opintoviikkojen mukaisessa suhteessa.

 
Vastuuhenkilö 

 Professori Tuomo Karttunen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa