Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
040126A Kliininen farmakologia, 2.5 op 
Tunniste 040126A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kliininen farmakologia  Lyhenne Kliininen farma 
Laajuus2.5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Risto Kerkelä 

Kuvaus
Laajuus 

2,5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

C8-9

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää lääkeaineita mahdollisimman turvallisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää yleislääkärin kannalta keskeisiä lääkeryhmiä ja hoitaa tavallisimpia myrkytyksiä

 
Sisältö 

Opintojaksolla pohditaan lääkkeiden valintaan, niiden annokseen ja hoidon toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä farmakologian perustietoja soveltaen. Lisäksi perehdytään yksilöllisen  lääkehoidon periaatteisiin, käsitellään keskeisten terapiaryhmien lääkehoitoa, tavallisimpia lääkehoidon ongelmatilanteita ja lääkehoidon erityiskysymyksiä.

 

 
Toteutustavat 

Alkuluento (2 tuntia). Kliinisfarmakologisen potilastapausselostuksen laadinta ja palautetilaisuus tapauksesta ohjaavan opettajan kanssa. Seminaarimuotoisissa teemaopetuksissa (11x2 tuntia) käsitellään keskeisten terapiaryhmien lääkehoitoa, lääkehoidon erityiskysymyksiä ja tavallisimpia myrkytyksiä. Lopputentti.

 
Oppimateriaali 

Oppikirja Neuvonen, Backman, Himberg, Huupponen, Keränen, Kivistö (toim.) Kliininen farmakologia ja lääkehoito, Kandidaatikustannus Oy (uusin painos). Teemaopetuksissa käsitellyt asiat ja niihin liittyvä oheismateriaali

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kliinisfarmakologisen potilastapauksen laadinta, palautetilaisuuteen osallistuminen sekä loppukuulustelun hyväksytty suorittaminen.

 

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Dos. Miia Turpeinen (miia.turpeinen@oulu.fi)

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa