Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080503A Lastenpsykiatria, 3 op 
Tunniste 080503A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Lastenpsykiatria  Lyhenne Lastenpsykiatri 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Edeltävät opinnot
    A540110 Lääketiede: neljän ensimmäisen opintovuoden opinnot suoritettu
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Mirjami Mäntymaa 

Kuvaus
Laajuus 

3,0 op (80 tuntia)

 
Ajoitus 

C 9-10

 
Osaamistavoitteet 

Lastenpsykiatrian opintojakson hyväksytysti suorittanut opiskelija osaa kuvailla lapsen normaalin psyykkisen kehityksen, sekä tavallisimmat mielenterveysongelmat, ja osaa selittää lastenpsykiatrisen hoito-organisaation ja lainsäädännön sekä tavallisimpien lasten mielenterveysongelmien diagnostiikan ja hoiton siten, että hän  terveyskeskuslääkärinä ja nuorempana erikoistuvana lääkärinä osaa tunnistaa ja arvioida lasten mielenterveysongelmia ja osaa tehdä hoitosuunnitelman.

 
Toteutustavat 

1) Luennot:

     - lasten keskeiset mielenterveysongelmat ja psyykkiset oireet huomioon ottaen kehitystaso ja ympäristötekijät, diagnostiikka, hoito, hoidonporrastus ja keskeinen lainsäädäntö

2) Teema-aiheet:

     - alaikäisiin kohdistuva seksuaalinen ja muu väkivalta

     - myrkytykset, huumeet ja alkoholi

3) Lastenpsykiatrinen osasto-opetus:

     - perehtyminen lastenpsykiatriseen osastohoitoon osallistumalla osasto- ja potilasesittelyyn

     - perehtyminen omaan potilastapaukseen ja tämän esitteleminen pienryhmässä

     - osallistuminen pienryhmässä toisten opiskelijoiden potilastapausten esittelyyn

4) Demonstraatio-opetus:

     - kahden polikliinisen potilastapaamisen seuraaminen

5) Ongelmalähtöinen opetus:

     - esimerkkipotilastapausten selvittely ja esittely pienryhmässä

     - perehtyminen käypähoitosuositusten ym. materiaalin käyttöön

 
Oppimateriaali 

Moilanen I, Räsänen E, Tamminen T, Almqvist F, Piha J, Kumpulainen K. Lasten- ja nuorisopsykiatria. Kustannus Oy Duodecim, 2004, 3. p.

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Sisäänpääsytenttinä monivalintatentti:oppikirja
Loppukuulustelu: oppikirja, luennot ja ryhmäopetukset.
.

 
Arviointiasteikko 

Sisäänpääsytentti arvostellaan 0-25 pistettä (hyväksymisraja on 15 pistettä).

Lopputentti arvostellaan 0-10 pistettä (hyväksymisraja 5 pistettä). 
Loppuarvosana hyväksytty, kun tentit on suoritettu hyväksytysti ja pakolliset opetukset on suoritettu.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Hanna Ebeling (hanna.ebeling@ppshp.fi)

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa