Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080415A Terveyskeskustyö, 4.5 op 
Tunniste 080415A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Terveyskeskustyö  Lyhenne Terveyskeskusty 
Laajuus4.5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Markku Timonen 

Kuvaus
Laajuus 

4,5 op

 
Ajoitus 

C 10

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa käyttää ensisijaisena informaatiokeinona potilaan haastattelua ja fyysistä tutkimista, ja osaa niistä saamansa informaation perusteella määrätä tarvittavat tutkimukset. Opiskelija tunnistaa terveyskeskustyön keskeiset tutkimus- ja hoitostrategiat, ja analysoida sairauksien ennakkotodennäköisyyden merkityksen valittavaan tutkimusstrategiaan. Opiskelija osaa erottaa perusterveydenhuollon (erityisesti valikoitumattomat potilasongelmat, hoidon koordinointi ja organisointiin, potilaskeskeinen työtapa) ja erikoissairaanhoidon (valikoitu potilasmateriaali, erikoisalakohtainen ja lääkärikeskeinen työtapa) työtapojen erilaisuuden.  Opiskelija osaa kuvata sairauksien ehkäisyn ja terveyden edistämisen perusperiaatteet lasten- ja äitiysneuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa. Opiskelija tunnistaa yleislääketieteen keskeiset tutkimus- ja hoitostrategiat; osaa kertoa perusperiaatteet asiantuntijalausuntojen antamisesta   sosiaaliturvajärjestelmässä ja antaa sellaisen. Opiskelija osaa organisoida oman ajankäytön terveyskeskustyössä. Opiskelija osaa käyttää moniammatillista tiimiä potilaan hoidossa.

 

 
Sisältö 

Yleislääketieteen "ydinosaamisalueiden" teoreettinen opiskelu. Käytännön harjoittelu terveyskeskuslääkärin työn eri osa-alueilla: ajanvarausvastaanotto ja päivystys, äitiys-, lasten-, perhesuunnittelu- ja kouluneuvola, terveyskeskuksen vuodeosasto, kotihoito, pitkäaikaissairaanhoito vuodeosastolla, työterveyshuolto.  

 

 

 
Toteutustavat 

Ryhmäharjoitukset 20 t, käytännön terveyskeskusharjoittelu 2 vko.

 
Oppimateriaali 

Suositeltava kirjallisuus: Kumpusalo E, Ahto M, Keinänen-Kiukaanniemi S, Kosunen E, Kunnamo I, Lohi J (toim.): Yleislääketiede, Kustannus Oy Duodecim, Karisto Oy Hämeenlinna 2005, sisällössä mainituin soveltuvin osin.

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen pakollisiin ryhmäopetuksiin ja terveyskeskusharjoitteluun.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty.

Arvostelu: Tämä "Terveyskeskustyö" opintojakso hyväksytty/hylätty; Yleislääketieteen lopputentti on C11 lopputentin yhteydessä.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Markku Timonen

 
Lisätiedot 

 

Sisältyy kansanterveystieteen ja yleislääketieteen oppialojen opetusjuonteisiin 1) Sairauksien ehkäisy ja terveyden edistäminen, 2) Moniammatillinen johtaminen ja hallinto, 3) Potilaan tutkiminen ja hoitostrategiat 4) Kuntoutus ja sosiaaliturva ja 5) Tutkijan tiedot ja taidot; Tutkimustiedon ymmärtäminen ja soveltaminen (Liite 4).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa