Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080601A Anestesiologia I, 3-4 op 
Tunniste 080601A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Anestesiologia I  Lyhenne Anestesiologia 
Laajuus3-4 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Edeltävät opinnot
kaikki nämä opintojaksot
    040103A Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia
    040106A Farmakologia ja toksikologia
    040112A Fysiologia
    040201A Anatomia sekä lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia
    040119A Mikrobiologia: Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Alahuhta, Seppo Matias 

Kuvaus
Laajuus  3 op 
Ajoitus  C5-6 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

-  tunnistaa ja arvioida sydänpysähdystilanteen sekä soveltaa sydänpysähdyspotilaan hoitoon annettuja suosituksia mukaan lukien puhallus-paineluelvytys, defibrillaatio, ilmatien varmistus, lääkehoito, elvytetyn potilaan jälkihoito

-tunnistaa äkillisesti kriittisesti sairastunut potilas, arvioida potilaan elintoimintohäiriöt ja aloittaa välittömät hoitotoimenpiteet

-  soveltaa vaikeasti sairaan potilaan hoitoon annettuja suosituksia

- enteraalisen ja parenteraalisen ravitsemushoidon yleiset periaatteet

- lähettää potilaan päiväkirurgiseen toimenpiteeseen anestesian näkökulmasta ja soveltaa esilääkityksen periaatteita omassa työssään

- selittää yleisanestesian periaatteen ja soveltaa anestesianaikaista potilasvalvontaa omassa työssään

- perusterveydenhuollossa käytettävät puudutustekniikat ja soveltaa puudutteiden fysikokemiallisia ominaisuuksia niitä käyttäessään

-  potilasturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja edistää potilasturvallisuutta omassa työympäristössään

 
Sisältö  Teoreettinen osa: elvytys ja ensihoito, preoperatiivinen tutkimus ja hoito, anestesia-aineet ja -menetelmät, puudutukset, obstetrinen anestesia ja vastasyntyneen elvytys, potilaan valvonta, ravitsemus ja nestehoito.
Ryhmäopetus: elvytys, io-neula, hätätrakeostomia, defibrillaattori, vitaalielintoiminnot, infuusiotekniikka ja leikkaussaliharjoittelu. 
Toteutustavat  Luentoja 12 t, ryhmäopetusta 6 t, teemapäivät 18 t, leikkaussaliharjoittelu 16 t, verkko-opetus 
Oppimateriaali 

Rosenberg, Alahuhta, Lindgren, Olkkola, Takkunen: Anestesiologia ja tehohoito, Kustannus Oy Duodecim, 2006. Alahuhta, Ala-Kokko, Kiviluoma, Penttilä; Ruokonen, Silfvast (toim.): Nestehoito,  Kustannus Oy Duodecim, 200

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit  Elvytyksen ja ensihoidon käytäntö
Tehohoidon verkkotentti
Loppukuulustelu 
Arviointiasteikko  Elvytyksen ja ensihoidon käytäntö verkkotentti: hyväksytty/hylätty
Loppukuulustelu: arvosteluasteikko 0-5; 
Vastuuhenkilö  Professori Seppo Alahuhta 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa