Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080303A Silmätaudit, 4 op 
Tunniste 080303A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Silmätaudit  Lyhenne Silmätaudit 
Laajuus4 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Edeltävät opinnot
    A540110 Lääketiede: neljän ensimmäisen opintovuoden opinnot suoritettu
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Nina Hautala 

Kuvaus
Laajuus 

4 op

 
Ajoitus 

C8

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson päättyessä opiskelija tunnistaa tavallisimpien silmätautien oireet, osaa arvioida diagnostiikan ja suunnitella ja toteuttaa hoidon. Opiskelija osaa arvioida silmäoireiden liittymisen yleistauteihin, ja ratkaista heikkonäköisyyteen ja näkövammaisuuteen liittyviä ongelmia. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa suorittaa terveystarkastuksiin liittyviä näkötutkimuksia, lasten näön seulontatutkimuksia, hoitaa tavallisia silmäsairauksia, antaa ensiapua silmätapaturmissa sekä arvioida jatkohoidon tarpeen ja kiireellisyyden.

 
Sisältö 

Näön ja silmien tutkiminen sekä silmäsairauksien hoito käytännössä painottuen yleislääkärin työssä esille tuleviin ongelmiin

 
Toteutustavat 

Luennot ja potilastapausseminaari 38 t, ryhmäopetus 14 t , alkutentti 2 t, lopputentti 4 t .

 
Oppimateriaali 

Yksikön tuottama oma oppimateriaali.
Oppikirjat: Saari KM (toim): Silmätautioppi. Kandidaattikustannus Oy 2011.

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

 

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luennot, pakolliset ryhmäopetukset, alku- ja lopputentti.

 
Arviointiasteikko 

Alkutentti: hyväksytty / hylätty; lopputentti asteikolla 0-5 (yhtään 0 pisteen vastausta ei saa olla hyväksytyssä tentissä).

 
Vastuuhenkilö 

Kliininen opettaja Johanna Liinamaa

 
Lisätiedot 

Opintojakson aikana järjestetään  valinnaisia ryhmäopetuksia, joihin on varattu osallistumismahdollisuus noin puolelle opiskelijoista. Lisäksi kurssin jälkeen järjestetään pienelle ryhmälle opetusta ns. E-ryhmässä, joka antaa valmiuksia työskennellä sijaisena silmätaudeilla.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa