Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080302A Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, 6 op 
Tunniste 080302A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Korva-, nenä- ja kurkkutaudit  Lyhenne Korva-, nenä- j 
Laajuus6 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Edeltävät opinnot
    A540104 Myönnetty lääketieteen kandidaatin arvo
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Alho, Olli-Pekka 

Kuvaus
Laajuus 

6,0 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

C7

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tutkia, hoitaa ja tarvittaessa lähettää jatkohoitoon korva-, nenä- ja kurkkutautisen potilaan.

 
Sisältö 

Opetuksessa käsitellään korvan, nenän, suun, nielun, kurkunpään, sylkirauhasten, kasvojen ja kaulan alueen sairauksien syntyä, epidemiologiaa, diagnostiikkaa, hoitoa ja osin kuntoutusta. Opiskelija perehtyy lyhyesti myös foniatrian erikoisalan sisältöön. Ryhmäopetus, teemapäivä ja itsenäisesti suoritettavat tehtävät käsittävät alan sairauksien käytännön diagnostiikkaa ja hoitoa sekä tavanomaisia toimenpiteitä

 
Toteutustavat 

Luennot, ryhmäopetus, teemapäivä sekä suoritettavat tehtävät.

 
Oppimateriaali 

Oppikirja: Korva-, nenä- ja kurkkutaudit ja foniatrian perusteet. Korvatieto Oy (uusin painos). Luennoilla osoitettu materiaali.

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä .

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakso suoritetaan alku- ja lopputentillä, ryhmäopetuksiin ja teemapäivään osallistumisella sekä annettujen tehtävien tekemisellä. Lopputenttiin osallistuminen edellyttää, että muu opintojakson sisältö on suoritettu hyväksytysti.

 
Arviointiasteikko 

1-5 tai hylätty, lopputentin arvosanan perusteella.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Olli-Pekka Alho

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa