Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080301A Neurologia, 6-6.5 op 
Tunniste 080301A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Neurologia  Lyhenne Neurologia 
Laajuus6-6.5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Edeltävät opinnot
    A540104 Myönnetty lääketieteen kandidaatin arvo
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Majamaa, Kari Gunnar 

Kuvaus
Laajuus 

6,5 op

 
Ajoitus 

C8, josta 0,5 op 3.lukuvuotena

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija hallitsee neurologian perusteet siten, että hän osaa potilaiden neurologisen tutkimisen ja osaa tulkita löydöksiä. Hän osaa tehdä diagnoosin ja hoitaa neurologisia potilaita avohoitotyössä toimivalta perusterveydenhuollon lääkäriltä vaadittavassa laajuudessa. Lisäksi opiskelija osaa selittää neurologisen potilaan kuntoutuksen sekä neurofysiologian ja neuropsykologian perusteet ja osaa arvioida potilaan kuntoa ja tehdä tehdä kuntoutussuunnitelman. Opiskelija pystyy työskentelemään lääkärinä moniammatillisessa työyhteisössä ja osaa kohdella potilasta asiallisesti ja hienotunteisesti sekä kannustaa potilasta terveyttä edistävään toimintaan.

 

Kurssikokonaisuus tukee opiskelijan kasvua lääkäriksi.

 
Sisältö 

Teoreettinen osa: Funktionaalinen neuroanatomia, tärkeimmät neurologiset oireyhtymät (päänsärky, tajuton potilas, epilepsia), aivoverenkiertohäiriöt, keskushermoston tulehdukset, demyelinaatiosairaudet, ekstrapyramidaalisairaudet, neuromuskulaaritaudit, degeneratiiviset keskushermostosairaudet, muistihäiriöt ja dementia, neurologiset alkoholisairaudet, hermoston vammat, yleissairauksien neurologia.

Seminaariopetus: Käsitellään neurologian keskeisiä ongelmakysymyksiä, diagnostiikkaa, tutkimus- ja hoitomenetelmiä. Opetusaiheina ääreishermoston sairaudet, huimaus (yhdessä korva-, nenä- ja kurkkutautien kanssa), muistipotilaan hoitopolku, aivovammat, liikehäiriöt, harvinaisia päänsärkyjä, aivokasvaimet (yhdessä neurokirurgian ja neuropatologian kanssa), tajunnan häiriöt ja keskushermostoinfektiot (yhdessä infektiotautien kanssa).Käytännön osa: Kliinisen neurologisen tutkimuksen harjoituskurssi, kliininen pienryhmäopetus poliklinikalla ja osastolla, osastopalvelu, potilaiden tutkiminen, toimenpiteiden harjoittelu sekä päivystyspoliklinikkapalvelu.

.

 
Toteutustavat 

I Propedeuttinen neurologia: luennot 4 t

II Neurologian varsinainen perusopetus: Neurologian luennot 19,5 t, seminaariopetus 29,25 t, kliinisen neurologisen tutkimuksen harjoituskurssi 6 t, kliininen pienryhmäopetus poliklinikalla 9 t, päivystyspoliklinikalla 1,5 t ja aivoverenkiertohäiriöopetus osastolla 1,5 t. Osastopalvelu sisältää osastoperehdytyksen, osastokierron, potilaiden tutkimisen ja potilaspalautteen 12 t. Päivystyspoliklinikkapalvelu 4 t.

 
Oppimateriaali 

Soinila S, Kaste M, Somer H: Neurologia, Duodecim 2006 (2.painos). Lisäksi edellytetään hallittavaksi perusopetuksessa läpikäydyt asiat sekä funktionaalisen neuroanatomian ja neurofysiologian perusteet.

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Pakollinen opetus: osallistuminen kaikkiin ryhmäopetustilaisuuksiin ja vähintään kolmeen seminaariin.

Kuulustelut: Loppukuulustelun hyväksytty suorittaminen.

 
Arviointiasteikko 

Kirjallinen loppukuulustelu, jossa viisi kysymystä. Korkeintaan yksi 0 pisteen vastaus sallitaan. Hyväksymiseen vaaditaan vähintään puolet maksimipistemäärästä. Loppukuulustelun arviointiasteikko 0-5.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Kari Majamaa

 
Lisätiedot 

Opintojakson opetuksesta osa (0,5 op) järjestetään  C5:lla. Pakolliset kurssisuoritteet merkitään kurssivihkoon, joka palautetaan kurssin loputtua opintomerkintöjä varten.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa