Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080205A Keuhkosairaudet, 3 op 
Tunniste 080205A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Keuhkosairaudet  Lyhenne Keuhkosairaudet 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Edeltävät opinnot
    A540104 Myönnetty lääketieteen kandidaatin arvo
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Riitta Kaarteenaho 

Kuvaus
Laajuus 

3 op (80 tuntia)

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

C5-C6

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelijat perehtyvät keuhkosairauksiin niin, että opintojakson jälkeen he osaavat kuvailla ja hoitaa tavallisimmat keuhkosairaudet sekä kuvailla keuhkosairauksien patofysiologiaa ja  tavallisimmat keuhkojen toimintakokeet. Opiskelijat osaavat myös käyttäytyä oikein niiden keuhkosairauksien kohdalla, jotka eivät kuulu terveyskeskuksissa hoidettaviksi.

 
Sisältö 

Keuhkosairaudet ja kliinisiä keuhkotapauksia. Keuhkojen toiminnan mittaaminen, tavallisten keuhkofunktiokokeiden suoritus ja niiden tulosten arviointi.

 
Toteutustavat 

1. Luennot 16 t.
2. Ryhmäopetukset 4 t. Pakollinen.
3. Opetus keuhkosairauksien poliklinikalla 4 t. Pakollinen.
4. Teemapäivät 11 t. Pakollinen.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että propedeuttinen kurssi on suoritettu.

 
Oppimateriaali 

Kinnula, V.L., Brander, P.E., Tukiainen, P.: Keuhkosairaudet (III uudistettu painos 2005), Kustannus Oy Duodecim.

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen pakolliseen opetukseen. Mahdolliset poissaolot pitää korvata seuraavana vuonna.
Lopputentin hyväksytty suorittaminen.

 
Arviointiasteikko 

Keuhkosairauksien lopputentin arviointi:

36-40 → 5,   32-35 → 4,   28-31 → 3,   24-27 → 2,  
20-23 → 1.

Tentissä on neljä kysymystä. Maksimipisteet yhdestä kysymyksestä on 10 pistettä. Tentti hylätään, jos pistemäärä on vähemmän kuin 20, jos yksi kysymyksistä jätetään vastaamatta tai jos yksi vastauksista on nollan arvoinen.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Maritta Jaakkola ( maritta.jaakkola@oulu.fi)

 
Lisätiedot 

Kurssitenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Uusintatentteihin on mahdollista ilmoittautua WebOodin kautta ( target=_blank>https://weboodi.oulu.fi/oodi/jsp/frame.jsp)

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa