Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080203A Iho- ja sukupuolitautioppi, 5 op 
Tunniste 080203A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Iho- ja sukupuolitautioppi  Lyhenne Iho- ja sukupuo 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Edeltävät opinnot
    A540110 Lääketiede: neljän ensimmäisen opintovuoden opinnot suoritettu
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Kaisa Tasanen-Määttä 

Kuvaus
Laajuus 

5,5 op (148 tuntia)

 
Ajoitus 

C9-C10

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa tavalliset ihotaudit niin, että pystyy diagnosoimaan ja hoitamaan sairaudet terveyskeskuksissa tai vastaavissa yksiköissä ja osaa ohjata vaikeammat tapaukset jatkohoitoon. Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida myös työn, muun sairauden tai lääkehoidon aiheuttamia iho-oireita sekä kuvailla diagnostisen allergologian tutkimusmenetelmiä. Lisäksi opiskelija osaa tunnistaa, tutkia ja hoitaa tavalliset sukupuolitaudit.

 
Sisältö 

Teoreettinen osa: anamneesin ja statuksen erikoispiirteet; ihon rakenne; paikallishoitojen perusteet; allergologian perusteet; tavalliset ihon sairaudet; yleissairauksien ihomuutokset; lääkkeistä johtuvat ihomuutokset; ammatti-ihotaudit; veneeriset ja paraveneeriset taudit.
Käytännön osa: ohjattu potilastutkimus; paikallishoito-opetus; omatoiminen opiskelu (kertausmateriaali Optimassa).

 
Toteutustavat 

Teoreettinen osa 49 t
1. Luennot 42 t
2. Interaktiivinen opetus 3 t
3. Tentit 4 t
Käytännön ohjattu osa 14 t
4. Polikliininen opetus 6 t
5. Osasto-opetus 6 t
6. Konsultatiivinen ryhmäopetus 2 t
Omatoiminen opiskelu 85 t
7. Kertaus Optimassa olevan opetusmateriaalin avulla ja diaopiskelu. Ei kiinteää aikavarausta.

 
Oppimateriaali 

Oppikirjat: Hannuksela, M., Karvonen, J., Reunala, T., Suhonen, R. (toim.). Ihotaudit. Kustannus Oy Duodecim uusin painos. Reunala T, Paavonen J, Rostila T (toim.): Sukupuolitaudit. Kustannus Oy Duodecim, uusin painos. Oheislukemistona: Haahtela T., Hannuksela M., Terho, E.O.: Allergologia. Kustannus Oy Duodecim, uusin painos.

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Sisäänpääsykuulustelu Optimassa: ilmoitettavat osat oppikirjasta. Kuulustelun läpäisy edellytys käytännön ohjatun osan aloittamiseksi. Loppukuulustelu: oppikirjat sekä luennoilla ja ryhmäopetuksissa esille tulleet asiat. Osallistuminen seksologian ja sukupuolitautien teemapäivän opetukseen.

 
Arviointiasteikko 

Tentissä on 10 kysymystä, jotka pisteytetään 0-3. Maksimipistemäärä on 30 ja hyväksymisraja 15. Seksologian ja sukupuolitautien teemapäivän interaktiivinen tentti, arvostelu: hyväksytty/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Kliininen opettja Erika Wikström (erika.wikstrom@oulu.fi)

 
Lisätiedot 

Tutkielmaprojektit
Iho- ja sukupuolitautien klinikka
1. Ihon sidekudostutkimus ja haavan paraneminen
Vastuuhenkilö: prof. Aarne Oikarinen
Opiskelijamäärä: 1-2 opiskelijaa

2. Ihotautien molekyylibiologia
Vastuuhenkilö: dosentti Kaisa Tasanen-Määttä
Opiskelijamäärä: 1 opiskelija

3. Glukokortikoidireseptorit
Vastuuhenkilö: LT Päivi Hägg
Opiskelijamäärä: 1 opiskelija

4. Sukupuolitaudit

Vastuuhenkilö: kliininen opettaja Erika Wikström

Opiskelijamäärä: 1 opiskelija

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa