Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080202A Oikeuslääketiede, 4 op 
Tunniste 080202A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Oikeuslääketiede  Lyhenne Oikeuslääketied 
Laajuus4 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Edeltävät opinnot
    A540104 Myönnetty lääketieteen kandidaatin arvo
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Philippe Lunetta 

Kuvaus
Laajuus 

4 op

 
Ajoitus 

C8

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija perehtyy lääkäriä ja potilasta koskevaan lainsäädäntöön ja lääkärin ja potilaan oikeudelliseen asemaan siten, että opintojakson jälkeen opiskelija osaa laatia lääkärintodistuksia ja – lausuntoja, kuvailla kuolemansyyn selvityksen periaatteet, yllättävien ja väkivaltaisten kuolemien tutkimisen periaatteet sekä on tutustunut ja osaa keskustella oikeuslääketieteellisestä ajattelutavasta, mm. asiantuntijalääkärinä toimimisesta.

 
Sisältö 

Oikeuslääketieteen organisaatio Suomessa ja oikeuslääketiede erikoisalana. Lääkärin oikeudellinen asema, valvonta, kantelut. Lääkärin salassapitovelvollisuus. Lääkärintodistusten laadinta, erityisesti oikeuslääketieteelliset todistukset. Lääkärintodistukset oikeusistuimien kannalta. Kuolemansyynselvityksen organisaatio, kuolinsyyt ja kuolintietojen ilmoittaminen. Kuoleman mekanismit ja toteaminen. Vainajan ja omaisten oikeusturva. Seksuaalinen oikeuslääketiede. Liikennelääketiede. Henkirikokset ja itsemurhat. Myrkytys- ja huumekuolemat. Molekyylibiologiset tutkimukset oikeuslääketieteessä. Erityyppiset viilto-, pisto- ja ruhjevammat. Ampumavammat, palovammat, sähkövammat. Paleltuminen, tukehtuminen, kuristaminen ja hirttäminen. Hukkuminen ja dekompressio. Lasten kuolemat. Kuolintodistuksen ja ajokorttitodistuksen laadinta. Pahoinpitely- ja raiskauslausunnot sekä lausunto ruumiin ulkotarkastuksesta. Kliininen päihdetutkimus.

 
Toteutustavat 

Luentoja 28 tuntia, ruumiinavausdemonstraatiot ja diademonstraatiot 8  tuntia, todistusharjoitukset 8 tuntia. Tutustuminen Oulun poliisilaitoksen työskentelyyn 1.5 tuntia.

 
Oppimateriaali 

Penttilä A, Hirvonen J, Saukko P, Karhunen P (toim.): Oikeuslääketiede, 1. painos. Kustannus Oy Duodecim 2000. Lisäksi vaaditaan luentojen, demonstraatioiden ja harjoitusten sisältö.

 

Kurssikirjan saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Pakolliset ruumiinavausdemonstraatiot. Osallistuminen luennoille, diademonstraatioihin ja todistusharjoituksiin. Loppukuulustelun hyväksytty suorittaminen.

 
Arviointiasteikko 

Kurssi tentitään loppukuulustelussa, jossa kysymykset (7 kpl) arvostellaan 0-6 pistettä. Pisteiden kokonaismäärän perusteella määräytyy loppuarvosana asteikolla 0-5. Kuulustelu hylätään, jos kaksi tai useampi vastaus ovat nollan arvoisia. Lukukaudessa järjestetään kolme lopputenttiä.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Marja-Leena Kortelainen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa