Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
A112803 Informaatiotutkimus, syventävät opinnot, 80 op 
Tunniste A112803  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Informaatiotutkimus, syventävät opinnot  Lyhenne Informaatiotutk 
Laajuus80 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1128 Informaatiotutkimus 
LajiKokonaisuus   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Terttu Kortelainen 

Kuvaus
Laajuus 

80 op

 
Ajoitus 

4. - 5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on laajat ja syvät tiedot informaatiotutkimuksesta. Hän ymmärtää ja osaa kriittisesti arvioida alan teorioita, käsitteitä ja menetelmiä. Asiantuntijana hän osaa soveltaa näitä alan ilmiöiden tutkimukseen ja analysointiin, niihin liittyvien toimintojen kehittämiseen sekä päätöksentekoon vaativissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Oman asiantuntijuutensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi hän kykenee toimimaan yhteisöjen ja organisaatioiden johtotehtävissä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Vastuuhenkilö 

professori Maija-Leena Huotari

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa