Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
A110403 Suomen kieli, syventävät opinnot, 60-80 op 
Tunniste A110403  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Suomen kieli, syventävät opinnot  Lyhenne Suomen kieli, s 
Laajuus60-80 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1104 Suomen kieli 
LajiKokonaisuus   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Jari Sivonen 

Kuvaus
Laajuus 

80 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

4. - 5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa suomen kielestä oppimiaan tietoja suhteellisen vaativien tutkimusaineistojen analysointiin. Hän pystyy kommentoimaan alansa tieteellistä keskustelua ja tekemään johtopäätöksiä tutkimuksen pohjalta. Hän osaa tuottaa ja arvioida vaativia kirjallisia tekstejä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Vastuuhenkilö 

professori Harri Mantila

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa