Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521104P Materiaalifysiikan perusteet, 5 op 
Tunniste 521104P  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Materiaalifysiikan perusteet  Lyhenne Materiaalifysii 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine4306 Sähkötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Sähkötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Juha Hagberg 
Jani Peräntie 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 132,5 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

Syyslukukausi periodi 1

 
Osaamistavoitteet 

1. pystyy kuvaamaan kiinteässä aineessa esiintyvät yksinkertaisimmat kiderakenteet

2. osaa selittää kuinka kiteessä esiintyviä värähtely- ja elektronitiloja voidaan käsitellä

3. pystyy kuvaamaan pääpiirteittäin metallien vapaaelektronimallin sekä kiteisen aineen energiakaistarakenteen muodostumisen ja näiden merkityksen tarkasteltaessa materiaalien sähköisiä ominaisuuksia

4. osaa selittää puolijohteisiin liittyvät perusilmiöt ja laskea puolijohteiden varauksenkuljettajakonsentraatioita

 
Sisältö 

Aineen kiderakenne, sidosvoimat ja kidevirheet. Käänteishila ja kiteessä esiintyvät aallot. Statistinen mekaniikka ja kiteen lämpövärähtelyt. Metallien vapaaelektronimalli. Elektronitilojen energiakaistarakenne. Puolijohteiden perusilmiöitä.

 
Järjestämistapa 

Ilmoitetaan kurssin alussa

 
Toteutustavat 

Ilmoitetaan kurssin alussa

 
Kohderyhmä 

2. vuoden sähkötekniikan opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Edeltävät fysiikan ja matematiikan kurssit.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi antaa perustiedot kurssille 521071A Puolijohdekomponenttien perusteet.

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Ilmoitetaan luentojen alussa.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Juha Hagberg

 

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Materiaalifysiikan perusteet  Yleinen tentti  Juha Hagberg 
02.04.20to 16.15-19.15
Ilmoittautumiseen Materiaalifysiikan perusteet  Yleinen tentti  Juha Hagberg 
08.06.20ma 16.15-19.15